Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Chức năng, giá trị của pháp luật nhìn dưới góc độ xã hội

Tác giả: Ths. Trần Thị Bích Nga - Đăng ngày: .

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung, do nhà nước ban hành (hoặc thừa nhận), thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị và được nhà nước bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh cưỡng chế; là công cụ có hiệu lực nhất để điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản phù hợp với ý chí và lợi ích của giai cấp thống trị trong xã hội có giai cấp. Trong bài viết này tác giả đề...

Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Tác giả: Lê Thị Thái - Đăng ngày: .

Trải qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; đồng thời cũng có nhiều vấn đề  lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết, khắc phục, đặc biệt là “tình trạng suy thoái về tư...

Tôn sư trọng đạo – một truyền thống giáo dục tốt đẹp của dân tộc Việt Nam

Tác giả: ThS. Đào Thị Thuý - Đăng ngày: .

Dân tộc Việt Nam có rất nhiều truyền thống. Mỗi một lĩnh vực, mỗi một cộng đồng xã hội đều có những truyền thống chung của dân tộc và có cả truyền thống riêng. Trong đó  ngành giáo dục Việt Nam có một truyền thống vô cùng đặc biệt đó là truyền...