Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam

Tác giả: Th.S Nguyễn Thị Hồng Ninh - Đăng ngày: .

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận trong xử lý điểm nóng chính trị-xã hội hiện hay

Tác giả: Th.S Trần Thị Thúy - Đăng ngày: .

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận trong xử lý điểm nóng chính trị-xã hội hiện hay có vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa và ngăn chặn không để điểm nóng phát sinh; xử lý khi điểm nóng xảy ra; khắc phục hậu quả sau khi điểm...

Phát triển bền vững - Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt thời kỳ đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tác giả: Th.S Nguyễn Thị Hà - Đăng ngày: .

            Phát triển bền vững được hình thành từ thực tiễn đời sống xã hội, có tính tất yếu, là mục tiêu cao đẹp của quá trình phát triển và là mối quan tâm trên phạm vi toàn cầu. Quan điểm phát triển bền vững trở thành chiến lược quan trọng,...