Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lãnh đạo công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong giai đoạn mới

Tác giả: Th.S Lê Thị Thái - Đăng ngày: .

       Cán bộ là nhân tố quan trọng, có vai trò quyết định đến thành công hay thất bại của công cuộc cải cách tư pháp. Công tác cán bộ là một nội dung quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Chiến lược Cải cách tư pháp. Sự lãnh đạo của Đảng đối với cải cách tư pháp thể hiện trước hết ở vai trò của Đảng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp. Trên cơ sở các...

Hình thức rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trong dạy học môn giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông

Tác giả: Th.S Đào Thị Thúy - Đăng ngày: .

          I/ Đặt vấn đề

         Hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa là sự tiếp nối và thống nhất hữu cơ với hoạt động dạy học trong giờ chính khóa, hình thức này được tiến hành ngoài phòng học và giờ học nhưng vẫn thuộc vào chương trình môn...

Nghĩ về lòng vị tha của Phụ nữ Việt Nam

Tác giả: Th.S Trần Thị Mai Hương - Đăng ngày: .

Công cuộc đổi mới đất nước đã tạo ra sự chuyển mình mạnh mẽ về mọi mặt đời sống xã hội, đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt. "Trong thành tựu chung của đất nước, có sự đóng góp tích cực của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam. Là một lực lượng xã hội...