Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Một số nội dung mới của dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi

Tác giả: Th.S Trần Thị Tú Anh - Đăng ngày: .

Theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh được Ủy ban Thường vụ quốc hội ban hành tại Nghị quyết 549/NQ-UBTVQH14, Bộ luật lao động sửa đổi sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 vào tháng 5 năm 2019. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, trong đó có một số nội dung đáng chú ý như: quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động; mức lương tối thiểu;...

Tư tưởng Hồ Chí Minh và đồng chí Cay xỏn Phôm vi hản về vai trò của Đảng Cộng sản ở các nước thuộc địa (Tham chiếu qua cách mạng Việt Nam và Lào)

Tác giả: Trần Thị Thúy - Đăng ngày: .

Sự thống nhất về tư tưởng của lãnh tụ Hồ Chí Minh và đồng chí Cay xỏn Phôm vi hản về vai trò của Đảng Cộng sản ở các nước thuộc địa như Việt Nam và Lào, chính là cội nguồn cho sự đoàn kết giữa hai Đảng, hai dân tộc trên con đường thực hiện mục...

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam

Tác giả: Th.S Nguyễn Thị Hồng Ninh - Đăng ngày: .

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới,...