Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Mô hình công ty cổ phần theo pháp luật Trung Quốc

Tác giả: ThS. Trần Thị Tú Anh - Đăng ngày: .

Công ty cổ phần là mô hình công ty đối vốn điển hình với những ưu điểm nổi bật như khả năng huy động vốn đại chúng rộng rãi, mở rộng quy mô kinh doanh; cũng như khả năng hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư… Trên thế giới hiện nay, mô hình công ty này rất phổ biến; và tại Trung Quốc, công ty cổ phần cũng là mô hình công ty rất phát triển, được nhiều nhà đầu tư lựa chọn.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam

Tác giả: ThS. Trần Nguyên Hào - Đăng ngày: .

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một lãnh tụ cách mạng lỗi lạc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của nhân loại mà còn là một nhà báo cách mạng vĩ đại. Người khước từ mọi danh hiệu mà mọi người tôn vinh và chỉ khiêm tốn nhận mình là một người có nhiều...

Vai trò của đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên

Tác giả: ThS. Đậu Thị Hồng - Đăng ngày: .

Công tác đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên là một bộ phận cơ bản quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng nhằm thực hiện việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính...