Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Sử dụng phương pháp kiểm tra đánh giá theo năng lực đối với các môn khoa học Mác-Lênin ở khoa Lí luận chính trị, trường đại học Hà Tĩnh

Tác giả: Th.S Nguyễn Thị Hồng Ninh - Đăng ngày: .

 

Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá là một tất yểu khách quan gắn liền với đổi mới phương pháp dạy và học. Trên cơ sở phân tích thực tế công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập các môn khoa học Mác-Lê nin ở khoa Lý luận chính trị Trường Đại học Hà Tĩnh thời gian qua, nghiên cứu lý luận về phương pháp kiểm tra đánh giá theo năng lực, chúng tôi đề ra một số giải pháp nhằm đổi mới phương...

Chỉ số IQ và EQ - nền tảng thành công và hạnh phúc

Tác giả: Th.S Trần Nguyên Hào - Đăng ngày: .

 

Tìm hiểu về IQ (Chỉ số Thông minh trí tuệ) và EQ (Thông minh xảm xúc) đồng thời so sánh vai trò, tầm quan trọng của nó đối với sự thành công của mỗi người thực sự rất bổ ích và có nhiều điều thú vị, từ đó sẽ giúp chúng ta định hướng cho sự...

Lê Hữu Trác – Người thầy thuốc vĩ đại, nhà tư tưởng tiến bộ của lịch sử tư tưởng Việt Nam

Tác giả: Th.S Đậu Thị Hồng - Đăng ngày: .

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1720-1791) là một nhà y học kiệt xuất, một nhà tư tưởng lớn trong lịch sử Việt Nam. Ông sống trong một thời đại đầy rấy những biến động của lịch sử Việt Nam. Trên nền biến động ấy lại là sự phát triển nở rộ của tư...