Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng và truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam cho sinh viên trường Đại học Hà Tĩnh

Tác giả: Th.S Nguyễn Thị Hồng Ninh - Đăng ngày: .

Tuyên truyền, giáo dục là hoạt động có mục đích của chủ thể nhằm truyền bá những tri thức, giá trị tinh thần và tư tưởng đến đối tượng, biến những tri thức, giá trị tinh thần và tư tưởng đó thành nhận thưc, niềm tin, tình cảm, cổ vũ đối tượng hành động theo định hướng đề ra. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Tuyên truyền, giáo dục là đem một điều gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân...

Sinh viên trước những thách thức về việc làm đối với nguồn nhân lực Việt Nam có trình độ đại học, cao đẳng trong môi trường AEC

Tác giả: Ths. Trần Nguyên Hào - Đăng ngày: .

Sự ra đời của cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đã đánh dấu sự hòa nhập toàn diện của các nền kinh tế Đông Nam Á. Sự thỏa thuận giữa các nước AEC trong việc công nhận giá trị tương đương của các chứng chỉ đào tạo có chất lượng thuộc 8 ngành và sự...

“Dĩ bất biến, ứng vạn biến” trong công tác giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên

Tác giả: Th.S Nguyễn Thị Hà - Đăng ngày: .

Công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng, có vai trò rất quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng. C.Mác đã chỉ rõ: "Vũ khí của sự phê phán cố nhiên không thay thế được sự phê phán của vũ khí, lực lượng...