Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho sinh viên trong các trường sư phạm là chuẩn bị nguồn lực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Tác giả: Th.S Nguyễn Thị Hà - Đăng ngày: .

 

Toàn cầu hóa đặt ra cho giáo dục nhiệm vụ đào tạo những công dân toàn cầu có kỹ năng, năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong một thế giới luôn thay đổi. Yêu cầu này thực sự đã làm cho vai trò của người giáo viên có nhiều thay đổi: từ chỗ là người truyền thụ kiến thức sang tổ chức học tập; Phải tự chịu trách nhiệm cao hơn trong việc lựa chọn nội dung dạy học, yêu cầu coi trọng việc cá...

Sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam theo hướng tiếp cận năng lực

Tác giả: Th.S Trần Thị Thúy - Đăng ngày: .

Dạy học theo hướng phát triển năng lực đang trở thành xu thế phát triển của công tác dạy-học hiện nay trong hệ thống giáo dục Việt Nam nói chung và bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam nói riêng ở các trường cao đẳng, đại học.

Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lãnh đạo công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong giai đoạn mới

Tác giả: Th.S Lê Thị Thái - Đăng ngày: .

       Cán bộ là nhân tố quan trọng, có vai trò quyết định đến thành công hay thất bại của công cuộc cải cách tư pháp. Công tác cán bộ là một nội dung quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Chiến lược Cải cách tư...