Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Luận về tính tương quan giữa kinh tế tri thức và chủ nghĩa xã hội

Tác giả: Phạm Huy Thông - Đăng ngày: .

Kinh tế tri thức biểu hiện trào lưu phát triển của hình thái hinh tế xã hội mới, trong khi chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn tất yếu của một xã hội tiến bộ; Kinh tế tri thức có lợi cho sự phát triển của lực lượng sản xuất, có lợi cho chủ thể của chế độ công hữu trong sự phát triển của nền kinh tế nhiều thành phần và có lợi cho sự xóa bỏ phân cực giữa giàu và nghèo. Kinh tế tri thức chính là điều...

Một số yêu cầu cơ bản khi sử dụng phương pháp thuyết trình trong dạy học môn Giáo dục công dân

Tác giả: ThS. Trần Thị Mai Hương - Đăng ngày: .

Phương pháp thuyết trình là phương pháp dạy học truyền thống được sử dụng trong giảng dạy hầu như tất cả các môn học ở trường Trung học phổ thông, đặc biệt là các môn khoa học xã hội. Mặc dù hiện nay, các trường đang tích cực đổi mới phương pháp...

Một số thay đổi nội dung giảng dạy môn chủ nghĩa xã hội khoa học dành cho sinh viên các ngành không chuyên

Tác giả: ThS. Phạm Thị Thanh Huyền - Đăng ngày: .

Thực hiện kế hoạch số 525/KH-BGD ĐT ngày 19/6/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Triển khai Kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/22014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới học tập các môn Lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân. Theo đó...