Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Hình thức rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trong dạy học môn giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông

Tác giả: Th.S Đào Thị Thúy - Đăng ngày: .

          I/ Đặt vấn đề

         Hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa là sự tiếp nối và thống nhất hữu cơ với hoạt động dạy học trong giờ chính khóa, hình thức này được tiến hành ngoài phòng học và giờ học nhưng vẫn thuộc vào chương trình môn học. Đặc trưng cơ bản của hình thức dạy học này là giúp học sinh thâm nhập thực tế cuộc sống bằng việc quan sát thực tiễn để rút ra những bài học cần...

Nghĩ về lòng vị tha của Phụ nữ Việt Nam

Tác giả: Th.S Trần Thị Mai Hương - Đăng ngày: .

Công cuộc đổi mới đất nước đã tạo ra sự chuyển mình mạnh mẽ về mọi mặt đời sống xã hội, đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt. "Trong thành tựu chung của đất nước, có sự đóng góp tích cực của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam. Là một lực lượng xã hội...

Nội dung quyền được bảo đảm bí mật thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Tác giả: Dương Thị Cẩm Hằng - Đăng ngày: .

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang phát triển mạnh mẽ, các quan hệ tiêu dùng được thiết lập ngày càng nhiều với những phương thức ngày càng đa dạng và phong phú, điển hình là các phương thức giao dịch thương mại điện tử thì những thông tin...