Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Phát triển bền vững - Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt thời kỳ đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tác giả: Th.S Nguyễn Thị Hà - Đăng ngày: .

            Phát triển bền vững được hình thành từ thực tiễn đời sống xã hội, có tính tất yếu, là mục tiêu cao đẹp của quá trình phát triển và là mối quan tâm trên phạm vi toàn cầu. Quan điểm phát triển bền vững trở thành chiến lược quan trọng, có tính sống còn trong yêu cầu phát triển xã hội, được Đảng cộng sản Việt Nam thể hiện nhất quán, xuyên suốt quá trình lãnh đạo đất nước trong thời kỳ...

Tìm hiểu mối liên hệ giữa tư duy lôgíc và ngôn ngữ

Tác giả: Th.S Trần Nguyên Hào - Đăng ngày: .

Tư duy nói chung, tư duy lôgíc nói riêng và ngôn ngữ có mối quan hệ gắn bó với nhau. Việc tìm hiểu rõ hơn mối quan hệ này không chỉ cần thiết cho những người nghiên cứu và giảng dạy, học tập môn Lôgíc học và chuyên ngành Ngôn ngữ học mà còn bổ...

Tư tưởng Các Mác mãi ngời sáng

Tác giả: Trần Thị Thúy - Đăng ngày: .

Ngày 5-5-1818 tại thành phố Trier thuộc miền Tây nước Đức đã sinh ra một con người mà tên tuổi, sự nghiệp đã đi vào lịch sử nhân loại - Các Mác.