Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam theo hướng tiếp cận năng lực

Tác giả: Th.S Trần Thị Thúy - Đăng ngày: .

Dạy học theo hướng phát triển năng lực đang trở thành xu thế phát triển của công tác dạy-học hiện nay trong hệ thống giáo dục Việt Nam nói chung và bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam nói riêng ở các trường cao đẳng, đại học.

Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lãnh đạo công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong giai đoạn mới

Tác giả: Th.S Lê Thị Thái - Đăng ngày: .

       Cán bộ là nhân tố quan trọng, có vai trò quyết định đến thành công hay thất bại của công cuộc cải cách tư pháp. Công tác cán bộ là một nội dung quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Chiến lược Cải cách tư...

Hình thức rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trong dạy học môn giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông

Tác giả: Th.S Đào Thị Thúy - Đăng ngày: .

          I/ Đặt vấn đề

         Hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa là sự tiếp nối và thống nhất hữu cơ với hoạt động dạy học trong giờ chính khóa, hình thức này được tiến hành ngoài phòng học và giờ học nhưng vẫn thuộc vào chương trình môn...