Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Một vài trao đổi về vai trò của người  giáo viên trong thiết kế phương pháp tình huống kết hợp với phương pháp đóng vai trong dạy học môn Giáo dục công dân  lớp 12 ở Thành phố Hà Tĩnh

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Hà - Đăng ngày: .

Phương pháp tình huống và phương pháp đóng vai là hai phương pháp dạy học tích cực, luôn được các nhà giáo dục quan tâm nghiên cứu. Việc nghiên cứu sử dụng kết hợp hai phương pháp này trong dạy học môn Giáo dục công dân không những có ý nghĩa về mặt lý luận mà còn có ý nghĩa sâu sắc trong thực tiễn, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu môn học, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học hiện...

Tìm hiểu một số chính sách bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Trung Quốc

Tác giả: Phạm Huy Thông - Đăng ngày: .

Sau nhiều năm nỗ lực, công tác bảo vệ môi trường nông thôn ở Trung Quốc đã đạt được bước tiến tương đối lớn. Đặc biệt là từ sau cải cách,chính phủ Trung Quốc đã áp dụng một loạt biện pháp tích cực nhằm cải thiện môi trường nông thôn, đồng thời...

Nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên

Tác giả: ThS. Đậu Thị Hồng - Đăng ngày: .

1. Công tác đào tạo lý luận chính trị  cho cán bộ, đảng viên là một bộ phận cơ bản quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng nhằm thực hiện việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng,...