Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Sự hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao nhân dân và giá trị đối với cách mạng Việt Nam

Tác giả: ThS. Trần Thị Thúy - Đăng ngày: .

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nhà chính trị lỗi lạc, danh nhân văn hóa mà còn là nhà ngoại giao kiệt xuất. Tư tưởng đối ngoại và phong cách ngoại giao của Người là cơ sở quan trọng để Đảng và nhà nước ta thực hiện đường lối độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa trong giai đoạn hiện nay.

Sự hy sinh thầm lặng của những người con Hà Tĩnh trong hai cuộc kháng chiến cứu nước

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Hằng - Đăng ngày: .

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, nhiều con em Hà Tĩnh đã cống hiến tuổi xuân, xương máu và hy sinh oanh liệt được ghi danh là những người anh hùng dân tộc như Phan Đình Giót (quê ở Cẩm Xuyên), như 10 cô gái ở ngã ba...

Bối cảnh quốc tế tác động đến đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam 10 năm trước đổi mới (1975-1985)

Tác giả: Lê Thị Thái - Đăng ngày: .

Đối ngoại là những công việc, những quan hệ và những hoạt động giữa nước này với nước khác hoặc với một tổ chức quốc tế nào đó . Đường lối đối ngoại rất quan trọng nó có thể làm một nước tụt hậu về mọi mặt của một quốc gia vì không đưa ra đường...