Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Những hình thức và yêu cầu sư phạm khi sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông

Tác giả: ThS. Đào Thị Thúy - Đăng ngày: .

Thảo luận nhóm là một phương pháp dạy học tích cực đang được sử dụng rộng rãi và phổ biến ở các môn khoa học khác nhau, trong đó có môn Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông, với phương pháp này lớp học được chia thành những nhóm nhỏ để bàn bạc, trao đổi, thảo luận và đưa ra ý kiến chung của nhómnhằm giải quyêt một vấn đề liên quan đến nội dung bài học dưới sự hướng dẫn của giáo viên....

Tư tưởng Hồ Chí Minh về "thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân" - một nội dung cơ bản trong các nguyên tắc xây dựng nhà nước của Hiến pháp Việt Nam năm 1946

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Đăng ngày: .

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh một nhà nước mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân trước hết là một nhà nước thực sự đại biểu cho quyền lợi của nhân dân, thực sự do nhân dân lập ra, được nhân dân ủng hộ. Đồng thời, đó phải là một chính quyền nhà nước tập...

Một vài cảm nhận về cách thức dạy và học ở môi trường Đại học

Tác giả: Đinh Tiên Hoàng - Đăng ngày: .

Hiệu quả của việc dạy và học đó là sinh viên tích lũy được gì sau khi môn học kết thúc, ngoài yếu tố tư duy người học quyết định thì hình thức lên lớp cũng như cách thức chuẩn bị mỗi học phần đóng góp nhiều quan trọng