Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Giới hạn quyền tác giả theo quy định của pháp luật Việt Nam

Tác giả: Dương Thị Cẩm Hằng - Đăng ngày: .

Trong xu thế phát triển của thế giới hiện nay, các tác phẩm văn học, nghệ thuật ngày càng phát huy được vai trò to lớn của mình trong việc đáp ứng đời sống tinh thần cho con người. Ngày nay, các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học ngày càng có giá trị cao và có khả năng lan truyền một cách nhanh chóng, rộng rãi, trên phạm vi toàn cầu. Do đó, việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là một yêu cầu...

Mô hình công ty cổ phần theo pháp luật Trung Quốc

Tác giả: ThS. Trần Thị Tú Anh - Đăng ngày: .

Công ty cổ phần là mô hình công ty đối vốn điển hình với những ưu điểm nổi bật như khả năng huy động vốn đại chúng rộng rãi, mở rộng quy mô kinh doanh; cũng như khả năng hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư… Trên thế giới hiện nay, mô hình công ty này...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam

Tác giả: ThS. Trần Nguyên Hào - Đăng ngày: .

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một lãnh tụ cách mạng lỗi lạc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của nhân loại mà còn là một nhà báo cách mạng vĩ đại. Người khước từ mọi danh hiệu mà mọi người tôn vinh và chỉ khiêm tốn nhận mình là một người có nhiều...