Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Tầm vóc văn hóa Hồ Chí Minh qua đánh giá của UNESCO

Tác giả: ThS. Trần Nguyên Hào - Đăng ngày: .

Năm 1987, tổ chức khoa học, giáo dục, văn hóa của Liên hiệp quốc, UNESCO trong cuộc họp Đại hội đồng lần thứ 24 (tại Paris từ 20/10 đến 20/11) đã ra Nghị quyết phong tặng Hồ Chí Minh danh hiệu kép: “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá lớn”. Những đánh giá của UNSECO về Hồ Chí Minh thể hiện trong Nghị quyết đã khẳng định tầm vóc văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh - danh nhân văn hóa lớn...

Đổi mới phương pháp dạy và học môn tư tưởng Hồ Chí Minh theo chương trình đào tạo học chế tín chỉ

Tác giả: ThS. Trần Thị Thúy - Đăng ngày: .

Đổi mới phương pháp dạy và học theo tín chỉ là một đòi hỏi của thực tế khách quan và không ngoài mục đích nâng cao chất lượng đào tạo. Trong thời gian qua, việc thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Hà Tĩnh nhằm mục đích xây...

Giá trị lý luận và thực tiễn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

Tác giả: Lê Thị Thái, Khoa LLCT - Đăng ngày: .

Đầu năm 1930, trước nhu cầu cấp bách của phong trào cách mạng trong nước, Nguyễn Ái Quốc với tư cách là phái viên của Quốc tế Cộng sản đã triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản lại thành một chính đảng duy nhất của Việt Nam tại Hương...