Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Nhận thức về quyền con người trong thời kỳ cổ đại

Tác giả: ThS. Trần Thị Bích Nga - Đăng ngày: .

Nhận thức về quyền con người là thành quả phát triển lâu dài của lịch sử xã hội loài người, là giá trị tinh thần quý giá nhất của nền văn minh nhân loại. Khái niệm “quyền con người” (Human Rights) xuất hiện đầu tiên ở phương Tây thế kỷ XVII - XVIII. Trong một số tác phẩm của các nhà tư tưởng như J.J. Rousseau, T. Hobbes, J. Locke.v.v.. đã đề cập...

Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng giai cấp công nhân

Tác giả: ThS. Phạm Thị Thanh Huyền - Đăng ngày: .

Những thành tựu to lớn vàcó ý nghĩa lịch sử gần 30 năm của công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đang đứng trước vận hội mới to lớn hơn bao giờ hết đó chính là do đường lối sáng tạo của đảng và lòng yêu nước xã hội chủ...

Tư cách pháp nhân đối với đời sống của Doanh nghiệp

Tác giả: Dương Thị Cẩm Hằng - Đăng ngày: .

Chế định pháp nhân là chế định đặc trưng của dòng họ pháp luật Civil law. Với mục đích đơn giản hóa và ổn định đời sống pháp lý, tư cách pháp nhân trao cho các tổ chức khả năng trở thành một chủ thể độc lập trong các quan hệ pháp luật. Theo Luật...