Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Sự hình thành và phát triển học thuyết của Lênin về Chủ nghĩa quốc tế

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Hồng Ninh - Đăng ngày: .

Học thuyết của Lênin về chủ nghĩa đế quốc là một cống hiến vô cùng to lớn trong phong trào cách mạng thế giới. Tất cả các tác phẩm của Lênin qua các thời kỳ từ 1900 đến 1924 đã phản ánh rõ sự hệ thống lý luận của Người về quy luật ra đời, bản chất và xu hướng vận động của chủ nghĩa đế quốc. Những tác phẩm đó, cùng với nhiều tác phẩm khác của Người về triết học, về chủ nghĩa xã hội khoa học đã...

Tầm vóc văn hóa Hồ Chí Minh qua đánh giá của UNESCO

Tác giả: ThS. Trần Nguyên Hào - Đăng ngày: .

Năm 1987, tổ chức khoa học, giáo dục, văn hóa của Liên hiệp quốc, UNESCO trong cuộc họp Đại hội đồng lần thứ 24 (tại Paris từ 20/10 đến 20/11) đã ra Nghị quyết phong tặng Hồ Chí Minh danh hiệu kép: “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá lớn”....

Đổi mới phương pháp dạy và học môn tư tưởng Hồ Chí Minh theo chương trình đào tạo học chế tín chỉ

Tác giả: ThS. Trần Thị Thúy - Đăng ngày: .

Đổi mới phương pháp dạy và học theo tín chỉ là một đòi hỏi của thực tế khách quan và không ngoài mục đích nâng cao chất lượng đào tạo. Trong thời gian qua, việc thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Hà Tĩnh nhằm mục đích xây...