Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Tư cách pháp nhân đối với đời sống của Doanh nghiệp

Tác giả: Dương Thị Cẩm Hằng - Đăng ngày: .

Chế định pháp nhân là chế định đặc trưng của dòng họ pháp luật Civil law. Với mục đích đơn giản hóa và ổn định đời sống pháp lý, tư cách pháp nhân trao cho các tổ chức khả năng trở thành một chủ thể độc lập trong các quan hệ pháp luật. Theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành, việc quy định tư cách pháp nhân cho doanh nghiệp góp phần đảm bảo cho tính ổn định của nền kinh tế, đảm bảo quyền lợi...

Sự hình thành và phát triển học thuyết của Lênin về Chủ nghĩa quốc tế

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Hồng Ninh - Đăng ngày: .

Học thuyết của Lênin về chủ nghĩa đế quốc là một cống hiến vô cùng to lớn trong phong trào cách mạng thế giới. Tất cả các tác phẩm của Lênin qua các thời kỳ từ 1900 đến 1924 đã phản ánh rõ sự hệ thống lý luận của Người về quy luật ra đời, bản...

Tầm vóc văn hóa Hồ Chí Minh qua đánh giá của UNESCO

Tác giả: ThS. Trần Nguyên Hào - Đăng ngày: .

Năm 1987, tổ chức khoa học, giáo dục, văn hóa của Liên hiệp quốc, UNESCO trong cuộc họp Đại hội đồng lần thứ 24 (tại Paris từ 20/10 đến 20/11) đã ra Nghị quyết phong tặng Hồ Chí Minh danh hiệu kép: “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá lớn”....