Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Một số yêu cầu cơ bản trong dạy học môn giáo dục công dân cho học sinh trung học phổ thông

Tác giả: Th.S Đào Thị Thúy - Đăng ngày: .

Môn Giáo dục công dân (GDCD) ở trường Trung học phổ thông (THPT) là một hệ thống kiến thức liên quan đến nhiều lĩnh vực như triết học, đạo đức học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học, pháp luật, đường lối, quan điểm của Đảng, một số chính sách quan trọng của Nhà nước Việt Nam. Vì thế, trong dạy học môn GDCD cho học sinh THPT, người giáo viên cần thực hiện tốt một số yêu cầu cơ...

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho sinh viên trong các trường sư phạm là chuẩn bị nguồn lực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Tác giả: Th.S Nguyễn Thị Hà - Đăng ngày: .

 

Toàn cầu hóa đặt ra cho giáo dục nhiệm vụ đào tạo những công dân toàn cầu có kỹ năng, năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong một thế giới luôn thay đổi. Yêu cầu này thực sự đã làm cho vai trò của người giáo viên có nhiều thay đổi: từ chỗ...

Sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam theo hướng tiếp cận năng lực

Tác giả: Th.S Trần Thị Thúy - Đăng ngày: .

Dạy học theo hướng phát triển năng lực đang trở thành xu thế phát triển của công tác dạy-học hiện nay trong hệ thống giáo dục Việt Nam nói chung và bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam nói riêng ở các trường cao đẳng, đại học.