Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Lê Hữu Trác – Người thầy thuốc vĩ đại, nhà tư tưởng tiến bộ của lịch sử tư tưởng Việt Nam

Tác giả: Th.S Đậu Thị Hồng - Đăng ngày: .

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1720-1791) là một nhà y học kiệt xuất, một nhà tư tưởng lớn trong lịch sử Việt Nam. Ông sống trong một thời đại đầy rấy những biến động của lịch sử Việt Nam. Trên nền biến động ấy lại là sự phát triển nở rộ của tư tưởng và học thuật với nhiều học giả lớn và khuynh hướng khác nhau. Trong dòng chảy ấy phức tạp ấy Lê Hữu Trác đã lựa chọn cho mình một con đường đi...

Sự phát triển tư duy của Đảng về công nghiệp hóa từ sau đổi mới đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Tác giả: Th.S Lê Thị Thái - Đăng ngày: .

Công hiệp hóa thường được xem như một giai đoạn nhất định trong lịch sử phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, nghĩa là có khởi đầu và có kết thúc. Mức độ ngắn, dài của quá trình công nghiệp hóa ở các nước không giống nhau, do phụ thuộc vào nhiều...

Những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Duẩn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta (theo Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn 07/4/1907 – 07/4/2017)

Tác giả: Th.S Đào Thị Thúy - Đăng ngày: .

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh  học...