Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Vai trò của tuyên truyền và quần chúng trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn ở Trung Quốc

Tác giả: Phạm Huy Thông - Đăng ngày: .

Một trong những thành công của Trung Quốc trong công tác bảo vệ môi trường ở khu vực nông thôn trong quá trình xây dựng nông thôn mới là xem trọng vai trò của quần chúng và công tác giáo dục tuyên truyền về môi trường.


Để có được sự thành công này, trước hết, trong các văn kiện trực thuộc các cơ quan ban ngành bảo vệ môi trường đều thể hiện sự động viên quần chúng, đặc biệt là những người ở...

Một số giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên Lào ở Trường Đại học Hà Tĩnh

Tác giả: GVC.ThS. Nguyễn Thị Hồng Ninh - Đăng ngày: .

Nghiên cứu khoa học là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, xuất phát từ đòi hỏi của nhà trường, xã hội và cá nhân trong quá trình đào tạo; hoạt này không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của người học.


1. Sự cần thiết của hoạt động sinh...