Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Nội dung quyền được bảo đảm bí mật thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Tác giả: Dương Thị Cẩm Hằng - Đăng ngày: .

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang phát triển mạnh mẽ, các quan hệ tiêu dùng được thiết lập ngày càng nhiều với những phương thức ngày càng đa dạng và phong phú, điển hình là các phương thức giao dịch thương mại điện tử thì những thông tin cá nhân của người tiêu dùng (NTD) ngày càng trở nên quan trọng đối với các cá nhân, tổ chức kinh doanh. Những chủ thể kinh doanh có được càng nhiều...

Một vài suy nghĩ về cải cách giáo dục Nhật Bản trong thời kỳ Minh Trị

Tác giả: Th.S Đường Thế Anh - Đăng ngày: .

Ngay trong năm đầu tiên (1868), Minh Trị lên ngôi, một trong những chính sách  được Thiên hoàng Minh Trị quan tâm đó là coi giáo dục là yếu tố cải cách quan trọng hàng đầu để phát triển Nhật Bản. Theo ông, công cuộc duy tân muốn thành công thì...

Sử dụng phương pháp kiểm tra đánh giá theo năng lực đối với các môn khoa học Mác-Lênin ở khoa Lí luận chính trị, trường đại học Hà Tĩnh

Tác giả: Th.S Nguyễn Thị Hồng Ninh - Đăng ngày: .

 

Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá là một tất yểu khách quan gắn liền với đổi mới phương pháp dạy và học. Trên cơ sở phân tích thực tế công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập các môn khoa học Mác-Lê nin ở khoa Lý luận chính trị Trường...