Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Một số vấn đề về giảng dạy học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên Lào ở Khoa LLCT

Tác giả: ThS. Lê Thị Thái - Đăng ngày: .

Trường Đại học Hà Tĩnh hiện nay có số lượng sinh viên Lào đang theo học đông nhất cả nước. Tại khoa Lý luận chính trị, hai ngành Giáo dục chính trị và Chính trị học có 179 sinh viên đang theo học, trong đó có 172 sinh viên Lào, chiếm 96,1% tổng số sinh viên của hai ngành.


1. Đặt vấn đề

Trong chương trình đào tạo ngành Giáo dục chính trị và Chính trị học của Trường Đại học Hà Tĩnh, học...

Một số yêu cầu cơ bản của nguyên tắc tính khoa học trong dạy học môn Giáo dục công dân

Tác giả: ThS. Đào Thị Thúy - Đăng ngày: .

 

Môn Giáo dục công dân (GDCD) ở trường Trung học phổ thông (THPT) là một bộ môn khoa học xét về cả nội dung lẫn hình thức, cả về đối tượng và chức năng môn học. Các tri thức trong môn GDCD liên quan đến nhiều lĩnh vực như Triết học, Kinh tế...

Vai trò của tuyên truyền và quần chúng trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn ở Trung Quốc

Tác giả: Phạm Huy Thông - Đăng ngày: .

Một trong những thành công của Trung Quốc trong công tác bảo vệ môi trường ở khu vực nông thôn trong quá trình xây dựng nông thôn mới là xem trọng vai trò của quần chúng và công tác giáo dục tuyên truyền về môi trường.


Để có được sự thành công...