Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Giá trị to lớn của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam

Tác giả: Th.S Trần Thị Thúy - Đăng ngày: .

Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đảng (từ ngày 6/1 đến 7/2/1930) thành một chính đảng duy nhất của Việt Nam tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua các văn kiện do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo: Chánh cương vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn tắt của Đảng, Chương trình tóm tắt của Đảng, Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có thể khẳng định rằng Chánh cương vắn tắt của Đảng, Sách...

Vận dụng nghị quyết đại hội XII của Đảng vào giảng dạy chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tác giả: Th.S Trần Thị Mai Hương - Đăng ngày: .

Trong bài viết, tác giả đã vận dụng những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vào giảng dạy phần “Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Mục đích của...

Những khó khăn, thách thức và triển vọng xây dựng cộng đồng văn hóa-xã hội Asean (ASSC)

Tác giả: Th.S Đường Thế Anh - Đăng ngày: .

Ngày 22/11/2015 tại Kua-la Lum-pơ (Ma-lai-xia), lãnh đạo Cấp cao ASEAN phê duyệt  kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa – Xã hội (ASCC) 2025 với mục tiêu xây dựng một cộng đồng các dân tộc ASEAN hài hòa, đoàn kết, đùm bọc và chia sẻ, hướng tới...