Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Một số khó khăn trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở các trường đại học hiện nay

Tác giả: Ths. Nguyễn Thu Hiền - Đăng ngày: .

Đào tạo theo học chế tín chỉ là một trong 7 bước đi quan trọng trong lộ trình đổi mới giáo dục đại học của Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020. Về cơ bản, các trường Đại học ở nước ta đã và đang áp dụng đào tạo theo học chế tín chỉ song cách thức thực hiện khác nhau theo từng vùng miền, từng trường cụ thể và đều gặp nhiều khó khăn nhất định. Công tác tổ chức, quản lý, cơ sở vật chất, trang thiết bị...

Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng tính kỷ luật trong quân đội

Tác giả: Th.S Trần Thị Thúy - Đăng ngày: .

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khai sinh ra quân đội nhân dân Việt Nam. Lúc sinh thời, Bác luôn dày công chăm lo, rèn luyện và giáo dục quân nhân một cách toàn diện, trong đó Bác đặc biệt chú trọng đến tính kỷ luật. Tính kỷ luật trong quân đội đòi...

Chức năng, giá trị của pháp luật nhìn dưới góc độ xã hội

Tác giả: Ths. Trần Thị Bích Nga - Đăng ngày: .

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung, do nhà nước ban hành (hoặc thừa nhận), thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị và được nhà nước bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh cưỡng chế; là công cụ có hiệu lực nhất...