Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Vận dụng nghị quyết đại hội XII của Đảng vào giảng dạy chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tác giả: Th.S Trần Thị Mai Hương - Đăng ngày: .

Trong bài viết, tác giả đã vận dụng những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vào giảng dạy phần “Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Mục đích của sự vận dụng này nhằm làm cho người học thấy được bước phát triển tư duy nhận thức của Đảng về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cũng như...

Những khó khăn, thách thức và triển vọng xây dựng cộng đồng văn hóa-xã hội Asean (ASSC)

Tác giả: Th.S Đường Thế Anh - Đăng ngày: .

Ngày 22/11/2015 tại Kua-la Lum-pơ (Ma-lai-xia), lãnh đạo Cấp cao ASEAN phê duyệt  kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa – Xã hội (ASCC) 2025 với mục tiêu xây dựng một cộng đồng các dân tộc ASEAN hài hòa, đoàn kết, đùm bọc và chia sẻ, hướng tới...

Bức thư tình của Nhà triết học

Tác giả: Th.s Phạm Thị Thanh Huyền - Đăng ngày: .

Hằng năm ngày được các bạn trẻ mong chờ nhất chính là ngày lễ tình nhân hay là ngày Valentine (ngày 14/2), đây là dịp để các đôi nam nữ thể hiện tình cảm cho nhau. Đối với các nhà triết học cũng vậy tình yêu là một món quà tinh thần vô giá và...