Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Tầm quan trọng của việc đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào dạy học ở Trường THPT

Tác giả: ThS. Trần Thị Mai Hương - Đăng ngày: .

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới, Người ra đi để lại cho dân tộc, cho nhân loại một tài sản tinh thần vô giá đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Học tập và làm theo tấm gương Bác là niềm vinh dự và tự hào, trở thành nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên đối với mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân Việt Nam trong quá trình rèn...

Một số giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên Lào ở Trường Đại học Hà Tĩnh

Tác giả: GVC.ThS. Nguyễn Thị Hồng Ninh - Đăng ngày: .

Nghiên cứu khoa học là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, xuất phát từ đòi hỏi của nhà trường, xã hội và cá nhân trong quá trình đào tạo; hoạt này không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của người học.


1. Sự cần thiết của hoạt động sinh...

Đổi mới quy trình giảng dạy nhằm phát triển năng lực người học tại Trường Đại học Hà Tĩnh

Tác giả: ThS. GVC Trần Nguyên Hào - Đăng ngày: .

 

 

Sau hơn 6 năm Trường Đại học Hà Tĩnh chính thức triển khai đào tạo theo học chế tín chỉ và 2 năm áp dụng hình thức đào tạo theo chuẩn CDIO, có thể nói việc dạy và học đã có bước chuyển biến tích cực và bước đầu đã đạt được những kết quả...