Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Sinh viên trước những thách thức về việc làm đối với nguồn nhân lực Việt Nam có trình độ đại học, cao đẳng trong môi trường AEC

Tác giả: Ths. Trần Nguyên Hào - Đăng ngày: .

Sự ra đời của cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đã đánh dấu sự hòa nhập toàn diện của các nền kinh tế Đông Nam Á. Sự thỏa thuận giữa các nước AEC trong việc công nhận giá trị tương đương của các chứng chỉ đào tạo có chất lượng thuộc 8 ngành và sự cho phép lao động tự do di chuyển trong phạm vi các nước trong cộng đồng kinh tế này không chỉ tác động mạnh mẽ đến lao động Việt Nam mà còn đến các cơ...

“Dĩ bất biến, ứng vạn biến” trong công tác giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên

Tác giả: Th.S Nguyễn Thị Hà - Đăng ngày: .

Công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng, có vai trò rất quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng. C.Mác đã chỉ rõ: "Vũ khí của sự phê phán cố nhiên không thay thế được sự phê phán của vũ khí, lực lượng...

Một số khó khăn trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở các trường đại học hiện nay

Tác giả: Ths. Nguyễn Thu Hiền - Đăng ngày: .

Đào tạo theo học chế tín chỉ là một trong 7 bước đi quan trọng trong lộ trình đổi mới giáo dục đại học của Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020. Về cơ bản, các trường Đại học ở nước ta đã và đang áp dụng đào tạo theo học chế tín chỉ song cách thức thực...