Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Nghiên cứu giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên đại học ở Trung Quốc

Tác giả: TS.Phạm Huy Thông - Đăng ngày: .

 

 

Ở Trung Quốc, dưới cái nhìn của hệ thống giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư tưởng đạo đức trở thành một nội dung quan trọng, xuyên suốt trong toàn quá trình giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên, hệ thống giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa làm chỗ dựa tinh thần cho thanh niên đương đại, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy tố chất chính trị tư tưởng, tố chất văn hóa...

Nâng cao nhận thức cho sinh viên về biến đổi khí hậu

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Hằng - Đăng ngày: .

 

Biến đổi khí hậu (BĐKH) đang là một thách thức lớn đối với toàn nhân loại. Trong đó,Việt Nam là một nước đang và sẽ phải chịu tác động mạnh nhất của BĐKH và Hà Tĩnh không phải là ngoại lệ. Hà Tĩnh vốn dĩ là tỉnh có...

Đánh giá thực hiện chương trình một số học phần thuộc chuyên ngành giáo dục chính trị đào tạo theo học chế tín chỉ

Tác giả: Th.S Đào Thị Thúy - Đăng ngày: .

Đào tạo theo học chế tín chỉ là một phương thức đào tạo tiên tiến đang được áp dụng trong các trường đại học của cả nước, phương thức đào tạo này xây dựng trên nền tảng tư tưởng hướng vào người học, coi người học là trung...