Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Tác giả: Lê Thị Thái - Đăng ngày: .

Trải qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; đồng thời cũng có nhiều vấn đề  lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết, khắc phục, đặc biệt là “tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên”(2). Để khắc phục tình trạng đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII...

Tôn sư trọng đạo – một truyền thống giáo dục tốt đẹp của dân tộc Việt Nam

Tác giả: ThS. Đào Thị Thuý - Đăng ngày: .

Dân tộc Việt Nam có rất nhiều truyền thống. Mỗi một lĩnh vực, mỗi một cộng đồng xã hội đều có những truyền thống chung của dân tộc và có cả truyền thống riêng. Trong đó  ngành giáo dục Việt Nam có một truyền thống vô cùng đặc biệt đó là truyền...

Thay đổi phương pháp dạy học trong thời kỳ bùng nổ mạng Internet

Tác giả: Đinh Tiên Hoàng - Đăng ngày: .

Dù bất cứ ở thời kỳ nào thì giáo dục vẫn đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong việc phát triển toàn diện con người trong xã hội, và quốc gia nào cũng luôn xem trọng việc phát triển giáo dục cũng như định hướng nó phù hợp với chiến lược phát...