Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng tính kỷ luật trong quân đội

Tác giả: Th.S Trần Thị Thúy - Đăng ngày: .

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khai sinh ra quân đội nhân dân Việt Nam. Lúc sinh thời, Bác luôn dày công chăm lo, rèn luyện và giáo dục quân nhân một cách toàn diện, trong đó Bác đặc biệt chú trọng đến tính kỷ luật. Tính kỷ luật trong quân đội đòi hỏi những người thực hiện nghĩa vụ quân sự đảm bảo tính tập trung, chính xác, tinh thần chấp hành triệt để vô điều kiện để thực hiện tốt nhất mệnh...

Chức năng, giá trị của pháp luật nhìn dưới góc độ xã hội

Tác giả: Ths. Trần Thị Bích Nga - Đăng ngày: .

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung, do nhà nước ban hành (hoặc thừa nhận), thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị và được nhà nước bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh cưỡng chế; là công cụ có hiệu lực nhất...

Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Tác giả: Lê Thị Thái - Đăng ngày: .

Trải qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; đồng thời cũng có nhiều vấn đề  lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết, khắc phục, đặc biệt là “tình trạng suy thoái về tư...