Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Nghĩ về lòng vị tha của Phụ nữ Việt Nam

Tác giả: Th.S Trần Thị Mai Hương - Đăng ngày: .

Công cuộc đổi mới đất nước đã tạo ra sự chuyển mình mạnh mẽ về mọi mặt đời sống xã hội, đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt. "Trong thành tựu chung của đất nước, có sự đóng góp tích cực của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam. Là một lực lượng xã hội đông đảo, phụ nữ Việt Nam đã tỏ rõ vai trò, khả năng, sức sáng tạo của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thích ứng với sự hội nhập và phát...

Nội dung quyền được bảo đảm bí mật thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Tác giả: Dương Thị Cẩm Hằng - Đăng ngày: .

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang phát triển mạnh mẽ, các quan hệ tiêu dùng được thiết lập ngày càng nhiều với những phương thức ngày càng đa dạng và phong phú, điển hình là các phương thức giao dịch thương mại điện tử thì những thông tin...

Một vài suy nghĩ về cải cách giáo dục Nhật Bản trong thời kỳ Minh Trị

Tác giả: Th.S Đường Thế Anh - Đăng ngày: .

Ngay trong năm đầu tiên (1868), Minh Trị lên ngôi, một trong những chính sách  được Thiên hoàng Minh Trị quan tâm đó là coi giáo dục là yếu tố cải cách quan trọng hàng đầu để phát triển Nhật Bản. Theo ông, công cuộc duy tân muốn thành công thì...