Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Tư tưởng Hồ Chí Minh về "thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân" - một nội dung cơ bản trong các nguyên tắc xây dựng nhà nước của Hiến pháp Việt Nam năm 1946

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Đăng ngày: .

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh một nhà nước mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân trước hết là một nhà nước thực sự đại biểu cho quyền lợi của nhân dân, thực sự do nhân dân lập ra, được nhân dân ủng hộ. Đồng thời, đó phải là một chính quyền nhà nước tập trung, có bộ máy hành chính mạnh mẽ, quản lý điều hành bằng pháp luật có hiệu lực, hiệu quả thực tế; đội ngũ cán bộ công chức am hiểu pháp luật,...

Một vài cảm nhận về cách thức dạy và học ở môi trường Đại học

Tác giả: Đinh Tiên Hoàng - Đăng ngày: .

Hiệu quả của việc dạy và học đó là sinh viên tích lũy được gì sau khi môn học kết thúc, ngoài yếu tố tư duy người học quyết định thì hình thức lên lớp cũng như cách thức chuẩn bị mỗi học phần đóng góp nhiều quan trọng

Thời cơ và thách thức đối với thanh niên hiện nay

Tác giả: ThS. Trần Thị Mai Hương - Đăng ngày: .

Thực hiện lời dạy của Bác: “Đâu cần thanh niên có/ Đâu khó có thanh niên”, thanh niên Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử luôn thể hiện tinh thần hăng hái, xả thân, anh dũng trong các cuộc chiến tranh giữ nước của dân tộc và tinh thần xung phong...