Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Đánh giá thực hiện chương trình một số học phần thuộc chuyên ngành giáo dục chính trị đào tạo theo học chế tín chỉ

Tác giả: Th.S Đào Thị Thúy - Đăng ngày: .

Đào tạo theo học chế tín chỉ là một phương thức đào tạo tiên tiến đang được áp dụng trong các trường đại học của cả nước, phương thức đào tạo này xây dựng trên nền tảng tư tưởng hướng vào người học, coi người học là trung tâm của quá trình dạy – học. Bài viết nhằm mục đích đánh giá thực hiện chương trình và đưa ra một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng đào tạo...

Một số nội dung mới của dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi

Tác giả: Th.S Trần Thị Tú Anh - Đăng ngày: .

Theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh được Ủy ban Thường vụ quốc hội ban hành tại Nghị quyết 549/NQ-UBTVQH14, Bộ luật lao động sửa đổi sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 vào tháng 5 năm 2019. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều...

Tư tưởng Hồ Chí Minh và đồng chí Cay xỏn Phôm vi hản về vai trò của Đảng Cộng sản ở các nước thuộc địa (Tham chiếu qua cách mạng Việt Nam và Lào)

Tác giả: Trần Thị Thúy - Đăng ngày: .

Sự thống nhất về tư tưởng của lãnh tụ Hồ Chí Minh và đồng chí Cay xỏn Phôm vi hản về vai trò của Đảng Cộng sản ở các nước thuộc địa như Việt Nam và Lào, chính là cội nguồn cho sự đoàn kết giữa hai Đảng, hai dân tộc trên con đường thực hiện mục...