Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Một số giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên Lào ở Trường Đại học Hà Tĩnh

Tác giả: GVC.ThS. Nguyễn Thị Hồng Ninh - Đăng ngày: .

Nghiên cứu khoa học là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, xuất phát từ đòi hỏi của nhà trường, xã hội và cá nhân trong quá trình đào tạo; hoạt này không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của người học.


1. Sự cần thiết của hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học trong quá trình đào tạo Đại học

“Nghiên cứu khoa học là sự tìm hiểu khám phá những thuộc tính bản chất nhất của sự vật hoặc...

Đổi mới quy trình giảng dạy nhằm phát triển năng lực người học tại Trường Đại học Hà Tĩnh

Tác giả: ThS. GVC Trần Nguyên Hào - Đăng ngày: .

 

 

Sau hơn 6 năm Trường Đại học Hà Tĩnh chính thức triển khai đào tạo theo học chế tín chỉ và 2 năm áp dụng hình thức đào tạo theo chuẩn CDIO, có thể nói việc dạy và học đã có bước chuyển biến tích cực và bước đầu đã đạt được những kết quả...

Quan điểm về khái niệm người tiêu dùng theo cách tiếp cận của một số hệ thống pháp luật trên thế giới

Tác giả: Ths. Dương Thị Cẩm Hằng - Đăng ngày: .

           Trong bất kỳ nền kinh tế nào, người tiêu dùng (NTD) cũng luôn là một lực lượng đông đảo, là động lực phát triển của quá trình sản xuất, kinh doanh. Với nhu cầu và thị hiếu của mình, họ có tác động vô cùng to lớn đối với quá trình dẫn...