Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Nghĩ về vai trò định hướng văn hóa đọc của nhà trường

Tác giả: ThS. Trần Nguyên Hào - Đăng ngày: .

Ngày Sách Việt Nam ra đời sau Quyết định số 284/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ ngày 24/2/2014. Điều 2 trong Quyết định trên đã thể hiện rõ mục đích của việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam hàng năm là:


“1. Khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ...

Sử dụng tư liệu lịch sử để giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở trường Đại học Hà Tĩnh

Tác giả: ThS.NCS.Trần Thị Thúy - Đăng ngày: .

Cùng với lịch sử ra đời và lãnh đạo cách mạng của Đảng ta, môn học Đường lối cách mạng (ĐLCM) của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) - hệ thống tri thức về quá trình xây dựng, bổ sung và phát triển đường lối lãnh đạo của Đảng trong các giai đoạn cách...

Ấn tượng khó quên Lễ đón Tết Bunpimay do Khoa Lý luận chính trị tổ chức

Tác giả: ThS. Nguyễn Hoàng - Đăng ngày: .

Chiều ngày 8/04/2019, tại Nhà Xanh cở sở Cẩm Vịnh, Khoa Lý luận chính trị đã tổ chức Lễ đón Tết Bunpimay cho các bạn lưu học sinh Lào.


Đây là hoạt động thường niên của Khoa. Năm nay, đến dự Lễ đón Tết cổ truyền của nước bạn Lào có TS. Đoàn...