Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Ban chủ nhiệm khoa

Tác giả: Khoa LLCT. - Đăng trong mục: Giới thiệu

 

Ban chủ nhiệm khoa

    

 

     thaysanh  Họ và tên: Nguyễn Hoài Sanh

       Học hàm - Học vị: TS. Triết học

       Chức Vụ: Trưởng khoa

       Email: sanh.nguyenhoaiThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       Điện thoại: 0917.789.988

 

 

 

       Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Nhàn

       Học hàm - Học vị: TS. Luật học

       Chức Vụ: Phó Trưởng khoa

       Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       Điện thoại: 0983.874.276  -  0912.606.615