Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối Cách mạng của Đảng

Tác giả: Khoa LLCT. - Đăng trong mục: Giới thiệu

Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và  Đường lối Cách mạng của Đảng

 

    Họ và tên: Nguyễn Hồng Ninh

    Học hàm - Học vị: ThS. Kinh tế chính trị

    Chức Vụ: Trưởng bộ môn

    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Điện thoại: 0983.180.571

 

 

    

 

    Họ và tên: Đường Thế Anh

    Học hàm - Học vị: ThS. Lịch sử

    Chức Vụ: GV

    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Điện thoại: 0982.753.261

 

 

    Họ và tên: Trần Nguyên Hào

    Học hàm - Học vị: ThS. CT.Học

    Chức Vụ: GV

    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Điện thoại: 0912.292.648

 

                                 

                                               

   Họ và tên: Trần Thị Thúy

   Học hàm - Học vị: ThS. Giáo dục chính trị

   Chức Vụ: GV

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0168.6970.751

 

    Họ và tên: Lê Thị Thái

    Học hàm - Học vị: ThS. Giáo dục chính trị

    Chức Vụ: GV

    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Điện thoại: 

   

    Họ và tên: Trần Thị Mai Hương

    Học hàm - Học vị: ThS. Giáo dục chính trị

    Chức Vụ: GV

    Email: hươThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Điện thoại: 091.598.7884

 

Họ và tên: Nguyễn Thu Hiền

Học hàm - Học vị: ThS. Xã hội học

Chức vụ: GV

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 098.496.1606