Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Bộ môn Nguyên lý chung về Chủ nghĩa Mác - Lênin

Tác giả: Khoa LLCT. - Đăng trong mục: Giới thiệu

 

Bộ môn Nguyên lý chung về Chủ nghĩa Mác - Lênin

 

Họ và tên:Nguyễn Bích Hằng, (Đang NCS)

Học hàm - Học vị: ThS. Triết học

Chức Vụ: Trưởng bộ môn:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0912.136.548

 

      Họ và tên:Bùi Thị Lợi

      Học hàm - Học vị: ThS. Triết học

      Chức Vụ: GV

      Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      Điện thoại: 0989.627.874

 

Họ và tên:Phạm Huy Thông

Học hàm - Học vị: ThS. Kinh tế chính trị

Chức Vụ:GV

EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0167.679.897

 

    Họ và tên:Nguyễn Thị Hà

    Học hàm - Học vị: ThS. Giáo dục chính trị

    Chức Vụ: GV

    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Điện thoại: 0914.640.367

 

Họ và tên:Đào Thị Thuý

Học hàm - Học vị: ThS. Giáo dục chính trị

Chức Vụ: GV

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0945.913.913

 

     Họ và tên:Đậu Thị Hồng

     Học hàm - Học vị: ThS. Triết học

     Chức Vụ: GV

     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     Điện thoại: 0986.775.462

 

     Họ và tên:Phạm Thị Thanh Huyền  

     Học hàm - Học vị: Cử nhân GDCT (Đang học Cao học)

     Chức Vụ: GV

     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     Điện thoại: 0982.195.695