Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Bộ môn Luật

Tác giả: Khoa LLCT. - Đăng trong mục: Giới thiệu

 Bộ môn Luật

 

     Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Nhàn

     Học hàm - Học vị: TS. Luật học

     Chức Vụ: Trưởng bộ môn

     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     Điện thoại: 0983.874.276 - 0912.606.615

 

     Họ và tên: Trần Thị Tú Anh

     Học hàm - Học vị: ThS. Luật học

     Chức Vụ: GV

     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     Điện thoại: 0936.420.687

  

Họ và tên: Đinh Tiên Hoàng

Học hàm - Học vị: Cử nhân Luật học

Chức Vụ: GV

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0983.104.186