Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Hội đồng khoa học

Tác giả: Khoa LLCT. - Đăng trong mục: Giới thiệu

 

Hội đồng khoa học và đào tạo

 

thaysanh    Họ và tên: Nguyễn Hoài sanh

    Học hàm - Học vị: TS

    Chức Vụ: Chủ tịch

    Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Điện thoại: 0917.789.988

 

  

    Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Nhàn  

    Học hàm - Học vị:  TS.Luật học

    Chức Vụ: Thư ký HĐ

    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Điện thoại: 0983.874.276 - 0912.606.615

 

    Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Ninh

    Học hàm - Học vị: GVC, ThS. Kinh tế chính trị

    Chức Vụ: Uỷ viên

    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Điện thoại: 0983.180.571

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Hằng

Học hàm - Học vị: TS. Triết học

Chức Vụ: Uỷ viên

                       Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0912.136.548

 

Họ và tên: Đường Thế Anh

Học hàm - Học vị: ThS. Lịch sử

Chức vụ: Ủy viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 098.275.3261

 

Họ và tên: Đào Thị Thúy

Học hàm - Học vị: ThS. Giáo dục chính trị

Chức vụ: Ủy viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 094.591.3913

 

 

Họ và tên: Trần Nguyên Hào

Học hàm - Học vị: ThS. Hồ Chí Minh học

Chức vụ: Ủy viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 091.229.2648

 

Họ và tên: Phạm Huy Thông

Học hàm - Học vị: ThS.

Chức vụ: Ủy viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại