Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Tập huấn Đổi mới phương pháp giảng dạy Môn Giáo dục chính trị

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Hồng Ninh Khoa Lý luận chính trị - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Giáo dục chính trị ở hệ Trung cấp chuyên nghiệp là việc làm cần thiết nhằm thực hiện chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo của Đảng. Thực hiện công văn số 7085/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triệu tập giáo viên tập huấn đổi mới phương pháp giảng dạy môn Giáo dục chính trị năm 2014, và kế hoạch của nhà trường, các giảng...

Nền tảng của hợp tác

Tác giả: ThS. Trần Nguyên Hào Khoa Lý luận chính trị - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Khi cùng với những người khác chung tay, góp sức hoàn thành những mục tiêu mà cuộc sống và công việc đặt ra, chúng ta đều nhận được nhiều lợi ích và giá trị tốt đẹp và có những cảm nhận khác nhau về sự hợp tác. Nhiều người chỉ nhìn nhận sự hợp...

Một số yêu cầu cơ bản trong dạy học môn Giáo dục công dân cho học sinh Trung học phổ thông

Tác giả: ThS. Đào Thị Thuý - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Môn Giáo dục công dân (GDCD) ở trường Trung học phổ thông (THPT) là một hệ thống kiến thức liên quan đến nhiều lĩnh vực như triết học, đạo đức học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học, pháp luật, đường lối, quan điểm của Đảng, một số...