Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Khoa Lý luận chính trị chuẩn bị Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2014 hệ trung cấp chuyên nghiệp

Tác giả: Khoa Lý Luận Chính Trị - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Thực hiện thông báo số 513 /TB-SGD&ĐT ngày 24/4/2014 về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2014 hệ trung cấp chuyên nghiệp của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu Trường Đại học Hà Tĩnh đã giao nhiệm vụ cho Khoa Lý luận chính trị lựa chọn và bồi dưỡng  giảng viên đang giảng dạy hệ trung cấp chuyên nghiệp tham gia Hội thi.

Khoa đã tuyển chọn giảng viên Trần Thị...

Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề giải phóng phụ nữ

Tác giả: GV. Bùi Thị Lợi - Khoa Lý Luận Chính Trị - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Ngày nay, phát triển kinh tế thị trường, hội nhập, giao lưu quốc tế, chúng ta đã và đang đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, ngoại giao. Tuy nhiên, mặt trái của nó...

Vấn đề giảng dạy các khái niệm, phạm trù trong môn giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông

Tác giả: ThS. Đào Thị Thúy, Khoa Lí Luận Chính Trị - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Trong hoạt động nhận thức, các khái niệm, phạm trù có một vị trí vai trò đặc biệt quan trọng, chúng là cơ sở, nền tảng để xây dựng các môn khoa học cụ thể mà người học cần phải lĩnh hội. Đối với môn giáo dục công dân (GDCD) ở Trung học phổ thông,...