Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề giải phóng phụ nữ

Tác giả: GV. Bùi Thị Lợi - Khoa Lý Luận Chính Trị - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Ngày nay, phát triển kinh tế thị trường, hội nhập, giao lưu quốc tế, chúng ta đã và đang đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, ngoại giao. Tuy nhiên, mặt trái của nó đã tác động mạnh mẽ đến các tầng lớp xã hội, đặc biệt là phụ nữ. Một loạt những vấn đề đặt ra bức xúc cần phải giải quyết như: vần đề việc làm, sự đói...

Vấn đề giảng dạy các khái niệm, phạm trù trong môn giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông

Tác giả: ThS. Đào Thị Thúy, Khoa Lí Luận Chính Trị - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Trong hoạt động nhận thức, các khái niệm, phạm trù có một vị trí vai trò đặc biệt quan trọng, chúng là cơ sở, nền tảng để xây dựng các môn khoa học cụ thể mà người học cần phải lĩnh hội. Đối với môn giáo dục công dân (GDCD) ở Trung học phổ thông,...

Mô hình cấu trúc nhân cách con người của S.FREUD

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Bích Hằng - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Sigmund Freud (1856-1939) là nhà khoa học mà tên tuổi của ông được đặt bên cạnh những tên tuổi vĩ đại khác như Acsimet, Galile, Isaac Niuton, Anbe Anhstanh. Công lao to lớn của Freud và cũng là cơ sở của học thuyết mang tên ông (được gọi là học...