Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Một vài kinh nghiệm trong thực tập sư phạm

Tác giả: GV Phạm Thị Thanh Huyền - Khoa Lý Luận Chính Trị - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Thực tập sư phạm là một hoạt động nằm trong chương trình môn học của các sinh viên sư phạm. Thực tập sư phạm chia làm hai giai đoạn: thực tập sư phạm 1 dành cho sinh viên năm thứ 3 và thực tập sư phạm 2 dành cho sinh viên năm cuối. Đây là hoạt động nhằm giúp sinh viên thâm nhập thực tế, vận dụng kiến thức được học ở trường đại học về giảng dạy, quản lý học sinh ở trường trung học phổ thông...

Rèn luyện một số kỹ năng cho sinh viên thông qua bài tập thảo luận nhóm

Tác giả: GV. Đinh Tiên Hoàng - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Mỗi một sinh viên khi theo học một khóa học tại trường đại học, hành trang khi ra trường không chỉ là những kiến thức mà họ tiếp thu được trên giảng đường và trong quá trình học tập thông qua các kênh khác nhau mà còn phải được rèn luyện các kỹ...

Đức tính vị tha của người phụ nữ Việt Nam

Tác giả: rần Thúy - Khoa Lý Luận Chính Trị - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Công cuộc đổi mới đất nước đã tạo ra sự chuyển mình mạnh mẽ về mọi mặt đời sống xã hội, đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt. "Trong thành tựu chung của đất nước, có sự đóng góp tích cực của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam. Là một lực lượng xã hội...