Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Quan điểm của Đảng ta về xây dựng nông thôn mới

Tác giả: Th.S Nguyễn Thị Hồng Ninh- Khoa LLCT - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Nông thôn là nơi sinh sống của một bộ phận dân cư chủ yếu làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Nước ta hiện nay vẫn là một nước nông nghiệp với hơn 70% dân cư đang sống ở nông thôn. Phát triển nông nghiệp nông thôn đã, đang và sẽ còn là mối quan tâm hàng đầu, có vai trò quyết định đối với việc ổn định kinh tế xã hội đất nước. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng xác định...

Ngày 22 tháng 12 - ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, ngày hội quốc phòng toàn dân

Tác giả: SV Nguyễn Thị Thảo - K02 GDCT - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Hàng năm cứ đến ngày 22/12, cả nước lại tổ chức rất nhiều hoạt động để kỷ niệm ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, tôn vinh những anh hùng liệt sĩ đã hi sinh anh dũng cho độc lập, tự do của Tổ Quốc.

Tháng 12-1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh...

Lý thuyết “bàn tay vô hình và hữu hình” với bài toàn giải quyết nợ xấu hiện nay

Tác giả: Tác giả ThS. Phạm Huy Thông - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Lý thuyết “bàn tay vô hình và hữu hình”

Bàn tay vô hình” là một phép ẩn dụ, một tư tưởng kinh tế do nhà kinh tế học Adam Smith đưa ra vào năm 1776. Ông cho rằng “Bàn tay vô hình” có nghĩa là: trong nền kinh tế thị trường, các cá nhân tham gia...