Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Khoa Lý luận Chính trị nghiệm thu Đề tài Nghiên cứu Khoa học Cấp khoa của giảng viên

Tác giả: Khoa Lý Luận Chính Trị - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Khoa Lý luận Chính trị nghiệm thu Đề tài Nghiên cứu Khoa học Cấp khoa của giảng viên.

Ngày 06/06/2012, Hội đồng nghiệm thu Đề tài Nghiên cứu Khoa học Khoa Lý luận Chính trị đã tổ chức nghiệm thu các đề tài cấp khoa do các giảng viên của Khoa thực hiện.

Trên cơ sở đăng ký thực hiện Đề tài Nghiên cứu khoa học Cấp khoa của các giảng viên trong năm học 2011 – 2012, Hội đồng nghiên cứu khoa học...

Tìm hiểu về phương pháp giảng dạy lí luận chính trị của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc

Tác giả: ThS. Trần Thị Trà Giang, Khoa Lý Luận Chính Trị - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Không chỉ là lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, mà xét trên phương diện là một Nhà giáo, Nguyễn Ái Quốc cũng là một người thầy vĩ đại, là người đã đi trước thời đại  với phương pháp giảng dạy tiên tiến rất cần thiết cho những giáo viên giảng...

Sự cần thiết phải điều chỉnh một số tiêu chí về xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay

Tác giả: ThS. Phạm huy Thông - Khoa Lý luận chính trị - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐIỀU CHỈNH  MỘT SỐ TIÊU CHÍ VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở NƯỚC TA HIÊN NAY

Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng được đề ra trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Vì...