Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Ấm tình keo sơn sinh viên Lào - Việt

Tác giả: Nguyễn Huy Tính – K2 Sư phạm Giáo dục Chính trị - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng vềđịa lí, lịch sử, văn hóa, chính trị…,Việt Nam và Lào đã chung tay viết nên những trang sử hào hùng của hai dân tộc. Tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai Đảng và sự gắn bó keo sơn giữa dân tộc Việt Nam và nhân dân các bộ tộc Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản trực tiếp xây dựng nền móng, được các thế hệ lãnh đạo kế tục...

Liên chi đoàn Khoa Lý luận chính trị tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 67 năm cách mạng tháng tám và quốc khánh 2/9

Tác giả: Tin LCĐ Khoa Lý luận Chính trị - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

LIÊN CHI ĐOÀN KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC SINH HOẠT KỶ NIỆM 67 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

 Triển khai kế hoạch của Đoàn trường, tối ngày 25/8/2012, tại giảng đường lớn, Liên chi đoàn Khoa Lý luận Chính trị kết hợp với Chi đoàn...

Khoa Lý luận Chính trị nghiệm thu Đề tài Nghiên cứu Khoa học Cấp khoa của giảng viên

Tác giả: Khoa Lý Luận Chính Trị - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Khoa Lý luận Chính trị nghiệm thu Đề tài Nghiên cứu Khoa học Cấp khoa của giảng viên.

Ngày 06/06/2012, Hội đồng nghiệm thu Đề tài Nghiên cứu Khoa học Khoa Lý luận Chính trị đã tổ chức nghiệm thu các đề tài cấp khoa do các giảng viên...