Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Sinh hoạt truyền thống "Mừng Đảng, mừng Xuân"

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Hồng Ninh - Khoa Lý luận chính trị - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Sinh hoạt truyền thống "Mừng Đảng, mừng Xuân"

 Nhân kỉ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, mừng xuân Tân Mão, tối ngày 26 tháng 1 năm 2011, dưới sự chỉ đạo của Chi bộ và Ban chủ nhiệm khoa, LCĐ Khoa Lý luận chính trị đã tổ chức thành công buổi sinh hoạt truyền thống cho sinh viên toàn khoa.

 

Tham dự buổi sinh hoạt có...

Một số biện pháp phát triển kinh tế nông thôn ở nước ta

Tác giả: Th.S Phạm Huy Thông Khoa Lý luận chính tri - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN Ở NƯỚC TA

Có nhiều cách tiếp cận khác nhau về khái niệm kinh tế nông thôn (KTNT), nhưng dù hiểu thế nào thì KTNT vẫn là tổng thể các hoạt động diễn ra trên địa bàn nông thôn, có quan hệ chặt chẽ với...

Vấn đề tăng cường QPAN trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH

Tác giả: CN. Phạm Thị Thanh Huyền - Khoa Lý luận chính trị - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

VÁN ĐỀ TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG AN NINH TRONG CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

(Bổ sung, phát triển năm 2011)

Quốc phòng an ninh là một trong những nhiệm vụ chiến lược quan trọng trong quá trình đưa đất nước...