Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

LÊNIN bàn về nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên

Tác giả: ThS. Đậu Thị Hồng Khoa Lý luận chính trị - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Trong Đại hội III toàn Nga của Đoàn Thanh niên cộng sản Nga (họp từ ngày 2 đến ngày 10-10-1920), Lênin đã đến dự và đọc bài diễn văn lịch sử: “Nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên”. Bài diễn văn được xem như là cương lĩnh của Đảng cộng sản trong việc giáo dục ý thức cho đoàn thanh niên nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng xã hội mới: Cộng sản chủ nghĩa.

 Lênin đã từng khẳng định, xây dựng chủ nghĩa cộng sản là nhiệm vụ phức tạp hơn rất nhiều lần nhiệm vụ lật đổ giai cấp tư sản. Lênin cho rằng tương lai của chủ nghĩa cộng sản thuộc về thanh niên và chính thanh niên là người xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Chính vì vậy, nếu không lôi cuốn được toàn thể thanh niên vào sự nghiệp xây dựng xã hội mới thì công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản sẽ không thể đi đến thành công.

Trong bài phát biểu, Lênin đã khẳng định rõ Nhiệm vụ của thanh niên nói chung và nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên cộng sản nói riêng đó là học tập. Nhưng học tập cái gì và học như thế nào? Lênin trả lời: “Học chủ nghĩa cộng sản”. Học chủ nghĩa cộng sản, theo Lênin là “hấp thụ toàn bộ kiến thức của nhân loại, kiến thức đó phải được nghiền ngẫm lại trên quan điểm giáo dục hiện đại chứ không phải là những điều thuộc lòng”. Mặt khác, theo Lênin, học chủ nghĩa cộng sản còn là phải học tập và rèn luyện đạo đức cộng sản, đó là ý chí phấn đấu, hy sinh, cống hiến vì sự nghiệp chung của quần chúng nhân dân. Công tác giáo dục và học tập của đội ngũ thanh niên không tách khỏi sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân. Như vậy, nhiệm vụ chủ yếu của Đoàn Thanh niên cộng sản là giáo dục ‎ý thức và trách nhiệm cộng sản cho thanh niên lao động bằng cách gắn chặt lý luận với hoạt động thực tiễn xây dựng và bảo vệ thành công chủ nghĩa xã hội.

Để thực hiện được những nhiệm vụ đó, Lênin yêu cầu: “phải tổ chức và đoàn kết toàn thể thế hệ thanh niên, phải làm gương mẫu về giáo dục và kỷ luật. Có như vậy mới có thể hoàn thành công cuộc xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa”.

Đối với Đoàn Thanh niên phải biết tổ chức công tác của mình để gắn liền việc rèn luyện, học tập và giáo dục của mình với lao động của công nhân và trong nhân dân. Lênin cho rằng “Đoàn Thanh niên cộng sản phải là một đội xung kích, một đội mà ở trong mọi việc đều biết giúp đỡ, đều có tinh thần chủ động và có sáng kiến của mình”.

Đối với nhà trường không được đóng khung việc rèn luyện, giáo dục và học tập trong nhà trường, tách rời cuộc đấu tranh sôi nổi của quần chúng nhân dân. Tức là đoàn thanh niên cần phải gắn liền giữa học kiến thức và tu dưỡng để trở thành những người cộng sản. Đó chính là mục đích và yêu cầu của đoàn thanh niên.

Riêng đối với bản thân thanh niên phải có thái độ nghiêm túc nhất đối với học tập. Không học theo lối sách vở, theo kỷ luật hà khắc, học gạo, nhồi nhét kiến thức mà phải học c theo lối nắm kiến thức về những sự việc cơ bản, hiểu sâu mọi sự việc thực tế, phải biết học tập trên tinh thần phê phán.  Lênin đã đưa học thuyết của Mác ra để lấy ví dụ về tinh thần học nghiền ngẫm, phê phán và thông qua phong trào công nhân để kiểm tra lại.

Và cuối cùng Lênin đã khẳng định, với vai trò hết sức quan trọng đó, Đoàn thanh niên phải trở thành một trường học, nơi giáo dục mọi người từ khi còn nhỏ để trở thành những người cộng. Và chính giáo dục thanh niên là hoạt động trung tâm, là nhiệm vụ quan trọng nhất của Đoàn.

Những tư tưởng của Lênin về vai trò, nhiệm vụ của thanh niên và Đoàn Thanh niên cộng sản đã được Đảng cộng sản Việt Nam nắm vững và vận dụng sáng tạo vào công tác vận động thanh niên trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Đảng ta đã coi công tác thanh niên là một nhiệm vụ chiến lược của Đảng và luôn tin tưởng, kỳ vọng ở thanh niên và tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.  

Thực tiễn đã cho thấy, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã có những đóng góp quan trọng trong công cuộc đổi mới đất nước để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. Thanh niên ngày càng xác định được vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc, với cộng đồng xã hội, ra sức phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, tham gia tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Những nỗ lực đó đã vẽ nên một bức tranh đẹp về lớp thanh niên ngày nay sống có lý tưởng, giàu lòng nhân ái, khát vọng cao cả, có trách nhiệm đối với quê hương, đất nước. 

 

 

Bàn về vai trò của truyền thông và truyền thông đại chúng với việc quảng bá thương hiệu các trường Đại học

Tác giả: ThS. Phạm Huy Thông - Khoa Lý luận Chính trị - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Trong tiếng Anh, "Communication" có nghĩa là truyền thông - sự truyền đạt, thông tin, thông báo, giao tiếp, trao đổi, liên lạc. Còn theo tiếng La tinh, nó có nghĩa là cộng đồng. Nội hàm của nó là nội dung, cách thức, con đường, phương tiện để đạt đến sự hiểu biết lẫn nhau giữa cá nhân vàxã hội. Hay truyền thông là một quá trình liên tục trao đổi hoặc chia sẻ thông tin, tình cảm,kỹ năngnhằm tạo sự liên kết lẫn nhau để dẫn tới sự thay đổi trong hành vi và nhận thức.

Còn truyền thông đại chúng được hiểu là những phương pháp truyền thông chuyển tải thông điệp đến những nhóm đông người. Có nhiều phương tiện truyền thông đại chúng khác nhau, phổ biến nhất là Phát thanh, Truyền hình, Báo chí và Internet. Thế nên, trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, truyền thông đại chúng có có vai trò rất quan trọng đối với đời sống xã hội.

Nếu biết tận dụng tối đa vai trò của nó, doanh nghiệp có thể vừa “đóng đinh” sản phẩm của mình trong đầu người tiêu dùng vừa nâng cao uy tín và vị thế của mình trên thương trường. Còn đối với các trường Đại học, vai trò của truyền thông ngày đại chúng càng trở nên thiết yếu, bởi nhờ nó mà thương hiệu của trường mới được nhiều người biết đến, qua đó góp phần vào việc thu hút nhiều thí sinh mỗi khi kỳ thi tuyển đại học diễn ra; rộng hơn là lôi cuốn cán bộ giỏi đến làm việc và mở rộng hợp tác đào tạo quốc tế với các trường đại học trên thế giới.

Nắm bắt được tầm quan trọng của truyền thông và truyền thông đại chúng, các đại học trên toàn cầu, từ những đại học danh tiếng như Havard đến những trường đại học ít tên tuổi như Loughborough, hay thậm chí cả những trường đại học nhỏ ở các nước đang phát triển như đại học Birzeit (Palestine), đại học nào cũng có một bộ phận truyền thông chuyên trách quảng bá thương hiệu và hình ảnh của trường.

Còn tại Ấn Ðộ, Hiệp hội các đại học của nước này đã thành lập hẳn một Hội đồng truyền thông và quan hệ công chúng chuyên giúp đỡ và tập huấn các cán bộ phụ trách công việc quảng bá hình ảnh trường tại các đại học của nước này. “Mỗi Đại học đều có cách làm truyền thông theo cách của riêng họ, nhưng để khai thác hết tiềm năng của giáo dục đại học tại Ấn Ðộ, cần phải có một chiến lược lâu dài nhằm phát huy hết ảnh hưởng của truyền thông đại chúng trong lĩnh vực giáo dục”, TS. Vishwanath Pandey, Trưởng phòng truyền thông, đại học Banaras Hindu, một trong những thành viên sáng lập ra Hội đồng truyền thông, đưa ra nhận định.

Ở Việt Nam, những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường và xu thế toàn cầu hóa, các đại học đã bắt đầu quan tâm đến thương hiệu của mình. Các trường đại học đã tổ chức các cuộc thi làm logo hay in những cuốn lịch được phát cho sinh viên vào các dịp Tết có hình logo đó. Vào những dịp kỷ niệm, lễ tuyên dương, giải thi đấu thể thao, hội diễn văn nghệ, nhà trường không chỉ tổ chức nội bộ nữa mà bắt đầu được thông cáo rộng rãi trên báo chí và truyền hình. Thậm chí, một số trường còn tạo slogan ấn tượng giống như các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong thời buổi bùng nổ công nghệ thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của Internet thì từng đấy vẫn là chưa đủ để quảng bá thương hiệu và hình ảnh của trường đến với đông đảo công chúng. Logo của các trường còn quá đơn giản, chưa tạo được ấn tượng, còn các sự kiện của trường thì chỉ đơn giản là đưa tin, chưa tạo ra được một điểm nhấn thực sự rõ nét đối với công chúng. Nói một cách khác, các trường đại học vẫn chưa xây dựng được một chiến lược truyền thông quảng bá thương hiệu và hình ảnh của mình một cách rõ ràng.

Theo số liệu thống kê, cả nước hiện có 450 trường Đại học, cao đẳng. Vì vậy, để các bậc phụ huynh, thí sinh, công chúng biết đến thương hiệu của nhà trường thì ngoài chất lượng đào tạo, đội ngũ giảng viên, công tác nghiên cứu khoa học, công tác truyền thông cần phải được chú trọng đúng mức, nhất là đối với những trường mới được thành lập.

Do đó, để làm tốt công tác truyền thông, thứ nhất, các trường phải có một đội ngũ am hiểu về vai trò của truyền thông và truyền thông đại chúng. Thứ hai, xây dựng website nhà trường thực sự chất lượng về cả hình thức lẫn nội dụng. Bởi website chính là “bộ mặt” của nhà trường ở trên mạng Internet. Webiste còn là nơi giới thiệu các hoạt động nổi bật, những thành tựu trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường. Đây cũng chính là nơi để sinh viên thể hiện chính kiến thông qua các diễn đàn. Thế nên, không phải ngẫu nhiên mà hiện nay các trường đại học ở nước ta đang cố gắng cải thiện chất lượng website của mình để được lọt vào bảng xếp hạng các website hàng đầu của các trường đại học trên thế giới, qua đó đưa thương hiệu và hình ảnh của nhà trường ra toàn thế giới.

Thứ ba, khi có các sự kiện lớn diễn ra, như ngày thành lập trường, hội thảo khoa học, quảng bá tuyển sinh, các hoạt động tình nguyện có ý nghĩa xã hội, bộ phận truyền thông cần có một kế hoạch truyền thông cụ thể và thông qua các phương tiện truyền thông để tạo ra điểm nhấn trong mắt công chúng.

Bên cạnh đó, cần tận dụng tối đa các kênh truyền thông trên Internet, như You Tube, Facebook, Twitter, Blog… để quảng bá những sự kiện lớn của trường và sự hiểu biết của đội ngũ cán bộ giảng viên và sinh viên về các vấn đề “nóng” của xã hội. Ví dụ, sau khi giá xăng tăng thêm 2.100 đ/lít, một nhóm sinh viên trường Đại học FPT đã “chế” ra một bài hát, với tiêu đề “Vì xăng tăng cao”. Bằng các hoạt cảnh đơn giản và thông qua You Tube, đã có hàng ngàn lượt người xem clip vui nhộn này, qua đó trường hình ảnh của trường Đại học FPT được quảng bá rộng rãi hơn.

Thứ  tư, mỗi cán bộ, giảng viên của nhà trường cũng có thể trở thành một kênh truyền thông: Hãy nói tốt về trường, nhất là ở những nơi đông người; trong lớp học, ngoài việc truyền thụ kiến thức chuyên môn, hãy cho các sinh viên, kể cả sinh viên ngoại quốc biết thêm về truyền thống, chất lượng đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học và chiến lược phát triển lâu dài của nhà trường trong tương lai. Nếu làm tốt công tác này, khi ra trường, các cựu sinh viên sẽ tự đưa nhà trường đến với các bậc phụ huynh và thí sinh.

Tài liệu tham khảo

1.Nguyễn Văn Dững (2011), BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG HIỆN ĐẠI, từ hàn lâm đến đời thường, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Trần Hữu Quang (2009), Xã hội học về truyền thông đại chúng, Nxb Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

 

 

Lời chia tay mùa hạ

Tác giả: SV Phạm Thị Hòa - K03 GDCT - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Cứ mỗi khi hoa phượng nổ rộ, tiếng ve kêu vang trong những buổi trưa hè, mùa thi đến với những cô cậu học trò, thì lại mở đầu cho một mùa hạ chia ly.

Với những sinh viên năm cuối cùng mùa hạ này khác với những mùa hạ trước. Hạ trước xa rồi còn gặp lại, hạ này chia tay không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại. Nhớ ngày đầu tiên bước chân vào giảng đường đại học, trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới… cảm giác hồi hộp chờ đợi tiết học đầu tiên của một sinh viên mới bước vào giảng đường đại học với bao hoài bão, ước mơ. Bốn năm của một chặng đường, bạn và tôi cùng trưởng thành trong sự quan tâm, chia sẻ, dìu dắt từng bước của thầy cô.

Còn nhớ lắm những buổi học trời lạnh giá buốt cô và trò cùng nhau làm việc quên hết cả thời gian, nhớ những buổi học bắt đầu cho những ngày hè cùng học, cùng thả hồn theo những trang kiến thức. Mai xa rồi sẽ còn nhớ lắm những giọng nói tiếng cười xưa, nhớ chỗ ngồi quen thuộc, nhớ những giờ ra chơi vui đùa như những đúa trẻ tinh nghịch, nhớ đến những trang giáo án đầy kỷ niệm của những thầy, cô giáo tập vào nghề trong sự hướng dẫn của thầy cô.

Vào đời sẽ còn bao nhiêu khó khăn, sẽ vấp ngã nhiều hơn nữa trong cuộc sống và rồi sẽ phải tự bước đi một mình trên con đường sự nghiệp của bản thân nhưng chúng em sẽ không bao giờ hối tiếc lựa chọn làm một sinh viên ngành sư phạm. Được học tập, rèn luyện dưới mái trường Đại học Hà Tĩnh là duyên lớn trong cuộc đời, ngày chia tay chúng  em bồi hồi khi nghĩ rằng mai đây ta sẽ không gặp nhau nữa, sẽ không còn được nghe tiếng giảng bài, tiếng phấn viết trên bảng của thầy cô. Chúng em biết rằng cuộc gặp gỡ nào rồi cũng sẽ phải chia xa,  đó là quy luật của cuộc sống nhưng không khỏi bùi ngùi xúc động.

Thay mặt cho những sinh viên sắp ra trường, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới toàn thể các thầy cô giáo, các cô chú phục vụ của nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng em được học tập, rèn luyện tốt nhất. Chúng em xin gửi lời tri ân tới các giảng viên Khoa Lý luận chính trị, thầy cô dã dìu dắt từng bước đi đầu tiên của những cô cậu học trò vừa mới qua tuổi 18 như những người con, người em cách đây bốn năm về trước, chúc thầy cô dồi dào sức khỏe để tiếp tục có thêm nhiều cống hiến cho những thế hệ trẻ ngày mai. Nếu như có ước muốn trong cuộc đời này, chúng em vẫn mãi ước muốn cho thời gian trở lại để lại được sống và học tập trong vòng tay của thầy cô và bạn bè.