Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Sự ra đời của tác phẩm " nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân"

Tác giả: Th.S Nguyễn Thị Hồng Ninh - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

SỰ RA ĐỜI CỦA TÁC PHẨM " NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG,

QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN'' 

                                                                                                          

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ cách mạng quan tâm nhiều nhất đến vấn đề nâng cao đạo đức cách mạng. Theo Người, đạo đức chính là gốc, là nền tảng của người cách mạng. Người coi đạo đức như gốc của cây,...

LÊNIN bàn về nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên

Tác giả: ThS. Đậu Thị Hồng Khoa Lý luận chính trị - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Trong Đại hội III toàn Nga của Đoàn Thanh niên cộng sản Nga (họp từ ngày 2 đến ngày 10-10-1920), Lênin đã đến dự và đọc bài diễn văn lịch sử: “Nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên”. Bài diễn văn được xem như là cương lĩnh của Đảng cộng sản trong việc...

Bàn về vai trò của truyền thông và truyền thông đại chúng với việc quảng bá thương hiệu các trường Đại học

Tác giả: ThS. Phạm Huy Thông - Khoa Lý luận Chính trị - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Trong tiếng Anh, "Communication" có nghĩa là truyền thông - sự truyền đạt, thông tin, thông báo, giao tiếp, trao đổi, liên lạc. Còn theo tiếng La tinh, nó có nghĩa là cộng đồng. Nội hàm của nó là nội dung, cách thức, con đường, phương tiện để đạt...