Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Hội nghị Cán bộ viên chức Khoa Lý luận chính trị: Dân chủ, trách nhiệm

Tác giả: Khoa Lý Luận Chính Trị - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Vào chiều ngày 15/10/2013, Khoa Lý luận chính trị đã tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm học 2014-2014. Hội nghị có sự tham gia của toàn thể cán bộ công chức trong Khoa.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Kim Hiền - Trưởng Khoa đã trình bày Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ viên chức năm học 2012-2013 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm học 2013-2014.

Với tinh...

Từ sự chuyển hóa tư tưởng Chính trị của thanh niên trí thức tiểu tư sản trong tổ chức Tâm tâm xã đến con đường Cách mạng vô sản

Tác giả: Th.S Đường Thế Anh - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Cách đây 90 năm,  vào năm 1923,  một  nhóm  7 thanh niên trí thức tiểu tư sản Việt Nam xuất dương sang Trung Quốc để lập ra một tổ chức yêu nước với tên gọi: Tâm Tâm xã hay Tân Việt thanh niên đoàn, “đây là nhóm đầu tiên mà tương lai ...

Một số quy định của pháp luật về giải quyết việc làm cho người lao động khuyết tật

Tác giả: GV Trần Thị Tú Anh - Khoa Lý Luận Chính Trị - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật người khuyết tật năm 2010 thì người khuyết tật được hiểu là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học...