Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Một số quy định của pháp luật về giải quyết việc làm cho người lao động khuyết tật

Tác giả: GV Trần Thị Tú Anh - Khoa Lý Luận Chính Trị - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật người khuyết tật năm 2010 thì người khuyết tật được hiểu là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn.

Pháp luật về giải quyết việc làm cho người lao động khuyết tật là những quy định pháp lý được xây dựng nhằm loại bỏ những bất...

Sự nghịch lý trong phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam

Tác giả: Admin ITC-HTU - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Chỉ số thông minh (IQ) của người Việt Nam không kém so với nhiều nước trên thế giới, nhưng chỉ số năng suất sáng tạo (CPI) lại thua cả nước bạn Lào.

Đầu những năm 80 của thế kỷ XX, khái niệm kinh tế tri thức bắt đầu xuất hiện. Nhưng chỉ đến khi...