Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Từ sự chuyển hóa tư tưởng Chính trị của thanh niên trí thức tiểu tư sản trong tổ chức Tâm tâm xã đến con đường Cách mạng vô sản

Tác giả: Th.S Đường Thế Anh - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Cách đây 90 năm,  vào năm 1923,  một  nhóm  7 thanh niên trí thức tiểu tư sản Việt Nam xuất dương sang Trung Quốc để lập ra một tổ chức yêu nước với tên gọi: Tâm Tâm xã hay Tân Việt thanh niên đoàn, “đây là nhóm đầu tiên mà tương lai  có nhóm cộng sản Phương Đông sẽ xuất hiện”1

Tôn chỉ của tổ chức là: “ Liên hiệp những người có trí lực trong toàn dân Việt Nam không phân biệt ranh giới đảng...

Một số quy định của pháp luật về giải quyết việc làm cho người lao động khuyết tật

Tác giả: GV Trần Thị Tú Anh - Khoa Lý Luận Chính Trị - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật người khuyết tật năm 2010 thì người khuyết tật được hiểu là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học...