Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Chi bộ khoa Lý luận chính trị tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ khóa I về “Nâng cao chất lượng đào tạo”

Tác giả: Chi Bộ Khoa Lý Luận Chính Trị - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Thực hiện hướng dẫn số 520 - HD/ĐU ngày 12 tháng 5 năm 2013 của Đảng ủy Trường Đại học Hà Tĩnh, chiều ngày 5 tháng 6 năm 2013 Chi bộ Khoa Lý luận chính trị tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ khóa I về “Nâng cao chất lượng đào tạo” với sự tham dự đầy đủ các đảng viên của Chi bộ.

Với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được của chi bộ sau 3 năm thực hiện Nghị quyết trên các mặt về: công tác xây dựng đội ngũ; hoạt động đổi mới chương trình đào tạo, viết giáo trình, bài giảng và đề cương môn học; hoạt động nghiên cứu khoa học; hoạt động  đổi mới phương pháp giảng dạy và công tác kiểm tra đánh giá học tập; hoạt động rèn luyên nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng mềm cho sinh viên… Hội nghị còn chỉ ra những hạn chế cụ thể trong quá trình thực hiện nghị quyết, đồng thời  rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và thống nhất các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo của đơn vị trong thời gian tới.

Việc triển khai Hội nghị đã làm cho các đảng viên của chi bộ nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa Lý luận chính trị nói riêng và của Trường Đại học Hà Tĩnh nói chung.