Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ XII Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI)

Tác giả: TS. Nguyễn Hoài Sanh - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Thực hiện chương trình công tác năm 2015, ngày 04 tháng 12 năm 2015, Đảng bộ trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị học tâp, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ XII Ban Chấp hành Trung ương.

Tham gia Hội nghị có đồng chí Cao Thành Lê, Bí thư Đảng ủy Nhà trường cùng các đồng chí trong ban thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên.

cats1

Toàn cảnh Hội nghị

Trong thời gian 01 buổi làm việc nghiêm túc, Hội nghị đã được đồng chí Lê Văn Khánh, Giám đốc Trung tâm Thông tin Công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo những nội dung quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ XII Ban Chấp hành Trung ương: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2015; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và một số vấn đề về tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

anh HN

Đồng chí Lê Văn Khánh, Giám đốc Trung tâm Thông tin Công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo những nội dung quan trọng của Nghị quyết

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Cao Thành Lê, Bí thư Đảng ủy Nhà trường đã quán triệt tinh thần học tập nghị quyết, chỉ đạo các ban đảng, các chi bộ tiếp tục tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên quán triệt đầy đủ nhất các nội dung quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ XII Ban Chấp hành Trung ương. 

cats

                                              

Đồng chí Cao Thành Lê, Bí thứ Đảng bộ tổng kết Hội nghị.