Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Sinh viên Khoa Chính trị - Luật háo hức với tuần sinh hoạt công dân

Tác giả: Nguyễn Thị Hương Liên - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Thực hiện công văn số 3321/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 28/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2020 - 2021 và Kế hoạch năm học 2020 - 2021, từ ngày 07/0/2020, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức học tập “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” cho sinh viên các lớp Đại học, trong đó có sinh viên K10, K11, K12 của Khoa Chính trị - Luật.


Việc tổ chức cho sinh viên học tập tuần sinh hoạt công dân hằng năm là hoạt động giáo dục nhằm mục đích nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành Giáo dục; thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách mới của Ngành Giáo dục đến HSSV.

 

Đồng thời thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác sinh viên, chế độ, chính sách; khen thưởng, kỷ luật... giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - HSSV, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo và rèn luyện đối với HSSV.

 

Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2020 - 2021 được tiến hành nghiêm túc, phù hợp, đạt hiệu quả giáo dục cao. Các bài giảng có chủ đề hữu ích, thiết thực do chính các giảng viên có trình độ cao của Trường Đại học Hà Tĩnh giảng dạy, tạo sự hứng khởi cho sinh viên.

 

Trong mỗi buổi học, sinh viên được có thảo luận, đối thoại và thực hiện viết thu hoạch sau mỗi bài giảng. Cuối đợt học, Trường sẽ tiến hành đánh giá sinh viên và báo cáo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo.