Thêm một giảng viên Trường Đại học Hà Tĩnh bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ

Tác giả: TS. Phan Anh- Phó Trưởng phòng QLKH & HTQT - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Ngày 20-12-2015, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, NCS.Nguyễn Thị Bích Hằng đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Triết học: “Lối sống tiêu cực của một bộ phận giới trẻ Việt Nam hiện nay dưới lăng kính học thuyết hành vi con người của Freud”. Chuyên ngành: CNDVBC& CNDVLS. Mã số: 62 22 03 02.

Trong lịch sử triết học, đã có nhiều công trình nghiên cứu, phân tích tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến hành vi của con người nhưng chỉ dừng lại ở nguyên nhân ngoại sinh. Khác biệt với điều đó, NCS. Nguyễn Thị Bích Hằng đã vận dụng một cách triệt để học thuyết hành vi con người của S.Freud làm cơ sở cho công trình nghiên cứu của mình, tìm ra nguyên nhân nội sinh. Luận án đã phối hợp một cách tài tình các quan điểm triết học Mác-xít với học thuyết hành vi con người của S.Freud để lý giải lối sống tiêu cực của một bộ phận giới trẻ Việt Nam hiện nay làm ảnh hưởng đến thuần phong mĩ tục của dân tộc. Trên cơ sở đó, luận án đã đề xuất một số giải pháp mang tính định hướng nhằm hạn chế lối sống tiêu cực, đưa tới một xã hội tốt đẹp trong tương lai. Do đó, nội dung nghiên cứu của NCS vừa có ý nghĩa về mặt học thuật vừa có ý nghĩa về mặt thực tiễn.

Dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Nguyễn Trọng Chuẩn (Nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), NCS. Nguyễn Thị Bích Hằng đã hoàn thành đề tài nghiên cứu của mình vượt thời hạn cho phép gần một năm. Trước Hội đồng chấm luận án gồm những chuyên gia đầu ngành: PGS.TS. Trần Văn Phòng (Viện trưởng Viện triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), PGS.TS. Nguyễn Thị Nga (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), GS.TS. Nguyễn Văn Tài (Học viện Chính trị Quân sự), PGS.TS. Đặng Hữu Toàn (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), PGS.TS. Nguyễn Trọng Tuấn (Học viện Kỹ thuật quân sự), PGS.TS. Lê Thị Thủy (Học viện Chính trị khu vực I), PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh (Đại học Quốc gia Hà Nội); NCS. Nguyễn Thị Bích Hằng đã tự tin báo cáo kết quả nghiên cứu của mình và trả lời chất vấn của các nhà khoa học một cách chắc chắn, đầy sức thuyết phục. Hội đồng chấm luận án đã nhất trí ra Nghị quyết đánh giá xuất sắc công trình nghiên cứu và đề nghị Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh công nhận học vị Tiến sĩ cho NCS. Nguyễn Thị Bích Hằng. Chúc mừng NCS. Nguyễn Thị Bích Hằng và chúc mừng Trường Đại học Hà Tĩnh có thêm một Tiến sĩ trẻ, đầy năng lực.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi bảo vệ:

bvluananTS1

Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ Triết học của NCS. Nguyễn Thị Bích Hằng

bvluananTS2

NCS. Nguyễn Thị Bích Hằng đang báo cáo nội dung Luận án

bvluananTS3

GS.TS.NGƯT. Nguyễn Văn Đính Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh thay mặt lãnh đạo nhà trường phát biểu ý kiến

  bvluananTS4

Các nhà khoa học trong Hội đồng, thầy giáo hướng dẫn khoa học, lãnh đạo Trường Đại học Hà Tĩnh chúc mừng NCS. Nguyễn Thị Bích Hằng

     bvluananTS5      

Gia đình và thầy giáo hướng dẫn khoa học của NCS. Nguyễn Thị Bích Hằng

           bvluananTS6

Đồng nghiệp và học trò chia vui với gia đình NCS. Nguyễn Thị Bích Hằng

          bvluananTS7

Gia đình, bạn bè và đồng nghiệp chia vui cùng NCS. Nguyễn Thị Bích Hằng