Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Tìm hiểu về các khoản trợ cấp chế độ thai sản năm 2020

Tác giả: ThS. Trần Thị Tú Anh - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

 

 Chế độ thai sản của Bảo hiểm xã hội hiện nay gồm 03 khoản trợ cấp: Tiền trợ cấp một lần khi sinh con; Tiền thai sản trong thời gian nghỉ sinh và Tiền dưỡng sức sau sinh. Theo Nghị quyết số 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 thì từ ngày 01/7/20202, lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/ tháng nên mức trợ cấp thai sản sẽ tăng hơn so với hiện nay.


Thứ nhất, Tiền trợ cấp một lần khi sinh con

 

Theo Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: “Lao động nữ sinh con được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh concho mỗi con”. Như vậy, mức lương cơ sở là căn cứ để tính tiền trợ cấp một lần khi sinh con. Từ nay đến ngày 30/6/2020, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng nên mức trợ cấp một lần cho mỗi con là 1.490.000 đồng x 2 = 2.980.000 đồng; Từ 01/7/2020, mức lương cơ sở là 1.600.000 đồng/tháng thì mức trợ cấp một lần cho mỗi con là 1.600.000 đồng x 2 = 3.200.2000 đồng (tăng 220.000 đồng).

 

Trong trường hợp vợ không tham gia bảo hiểm xã hội, chỉ có chồng tham gia bảo hiểm xã hội thì chồng vẫn sẽ được hưởng khoản tiền trợ cấp này.

 

Thứ hai, tiền thai sản trong thời gian nghỉ sinh

 

Lao động nữ sinh con sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau sinh con 06 tháng. Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, tại Điều 39: “Mức hưởng chế độ thai sản của lao động nữ sinh con mỗi tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế đọ thai sản; Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội”. Như vậy, kể từ ngày 01/7/2020, do mức lương cơ sở tăng nên tiền thai sản trong thời gian nghỉ sinh cũng sẽ tăng lên so với hiện nay.

 

Thứ ba, Tiền dưỡng sức sau sinh

 

Theo Điều 41 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014: “Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ”.

 

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ được tính cụ thể như sau:

 

- Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

 

- Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh mổ;

 

- Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

 

Thời gian này bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

 

Trong những ngày nghỉ dưỡng sức, lao động nữ được hưởng tiền trợ cấp với mức mỗi ngày bằng 30% lương cơ sở.

 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH,chi trả các chế độ BHXH, BHTN thì để được nhận tiền dưỡng sức sau sinh, người lao động phải có tên trong Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập.

 

Trên đây là những chế độ thai sản dành cho người lao động khi sinh con, tuy nhiên, không phải ai cũng được nhận trợ cấp này. Theo Điều 31 Luật BHXH năm 2014, lao động nữ được nhận trợ cấp thai sản nếu đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Nếu lao động nữ đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;
  2. Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
  3. Nghị quyết số 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020.