Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Một số chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ năm 2019

Tác giả: ThS.Trần Thị Tú Anh - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Trong năm 2019, tiền lương, mức hưởng cũng như mức đóng bảo hiểm xã hội của cán bộ, công chức và người lao động (NLĐ) sẽ có những sự thay đổi.


Thứ nhất, về mức lương tối thiệu vùng.

Từ ngày 1/1/2019, Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động chính thức có hiệu lực. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh như sau:

Vùng I: 4.180.000 đồng/tháng;

Vùng II: 3.710.000 đồng/tháng;

Vùng III: 3.250.000 đồng/tháng;

Vùng IV: 2.920.000 đồng/tháng.

Một số địa phương thuộc các tỉnh, thành phố như Tiền Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Bình, Bình Dương cũng có sự điều chỉnh khi áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới.

Thứ hai, tăng mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức.

Theo Nghị quyết 70/2018/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 thì từ ngày 1/7/2019 mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng thêm 100.000 đồng so với năm 2018 (tăng từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng).

Đây cũng chính là căn cứ để tính bảng lương, mức phụ cấp, lương hưu và các khoản trợ cấp dành cho cán bộ, công chức, viên chức. Do mức lương cơ sở thay đổi tăng lên nên các loại trợ cấp bảo hiểm xã hội được tính dựa trên mức lương cơ sở cũng tăng. Theo đó: Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh; Tăng trợ cấp một lần sau khi sinh con; Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh; Tăng mức lương hưu tối thiểu hàng tháng; Tăng mức trợ cấp mai táng; Tăng mức trợ cấp tuất hàng tháng; Tăng trợ cấp tai nạn lao động.

Thứ ba, quy định về việc người lao động được ý kiến sửa đổi, bổ sung thang bảng lương.

Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, có hiệu lực từ ngày 1/1/2019. Theo Nghị định này, người lao động được quyền nêu rõ quyền được tham gia ý kiến đối với các nội dung như:

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của doanh nghiệp liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động;

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động; đề xuất nội dung thương lượng tập thể;

- Đề xuất, thực hiện giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ;

- Các nội dung khác liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động theo quy định của pháp luật.

Thứ tư, tăng mức lương tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 quy định: "Mức lương tính đóng BHXH của NLĐ làm việc trong doanh nghiệp không thấp hơn mức LTT vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường".

Theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng năm 2019 có thay đổi, vì vậy sẽ kéo theo sự thay đổi mức lương để tính BHXH.

Bên cạnh đó, tiền lương đóng BHXH của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) tính trên mức lương cơ sở, do đó khi mức lương cơ sở năm 2019 (từ 1/7/2019 tăng thêm 100.000 đồng) thì mức đóng BHXH của CBCCVC cũng tăng theo.

Thứ tư, doanh nghiệp phải công khai việc đóng BHXH, BHYT.

Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc có hiệu lực từ 01/01/2019. Theo Nghị định này, nội dung người sử dụng lao động phải công khai gồm: Tình hình thực hiện nhiệm vụ, sản xuất, kinh doanh; nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của doanh nghiệp liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể khác mà doanh nghiệp tham gia; nghị quyết Hội nghị người lao động; việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do người lao động đóng góp (nếu có); việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tình hình thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Thứ năm, tăng giá khám bệnh bảo hiểm y tế.

Theo Thông tư 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khá, bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp thì từ 15/01/2019, giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc sẽ được áp dụng.

Theo đó, giá khám bệnh được quy định như sau:

- Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I: 37.000 đồng/lượt (tăng 3.900 đồng);

- Bệnh viện hạng II: 33.000 đồng/lượt (tăng 3.400 đồng);

- Bệnh viện hạng III: 29.000 đồng/lượt (tăng 2.800 đồng);

- Bệnh viện hạng IV, Trạm y tế xã: 26.000 đồng/lượt (tăng 2.700 đồng).

Giá hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh) là 200.000 đồng.

Thứ sáu, giảm giá khám bệnh cho bệnh nhân không có BHYT.

Theo Thông tư 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp thì từ ngày 15/01/2018 giá tối đa của dịch vụ khám bệnh sẽ được giảm so với trước đây. Cụ thể như sau:

- Bệnh viện hạng đặc biệt và bệnh viện hạng I: 37.000 đồng/lượt (giảm 2.000 đồng/lượt);

- Bệnh viện hạng II: 33.000 đồng/lượt (giảm 2.000 đồng/lượt);

- Bệnh viện hạng III: 29.000 đồng/lượt (giảm 2.000 đồng/lượt);

- Bệnh viện hạng IV và trạm y tế xã: 26.000 đồng/lượt (giảm 3.000 đồng/lượt).

Giá khám sức khỏe toàn diện người lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) có mức giá tối đa là 145.000 đồng.

Trên đây là một số chính sách nổi bật về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có hiệu lực từ năm 2019.

Tài liệu tham khảo

[1]. Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

[2]. Nghị quyết 70/2018/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

[3]. Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

[4]. Thông tư 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khá, bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

[5]. Thông tư 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp.

Chi bộ Khoa LLCT tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng 2018

Tác giả: NCS. Trần Thị Bích Nga - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Sáng ngày 10/12/2018, Chi bộ Khoa Lý luận chính trị tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.


Trong không khí phấn khởi đón chào mùa xuân mới 2019, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2019), Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU, ngày 12/11/2018 của Ban tổ chức tỉnh ủy về việc hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Hướng dẫn số 1113-HD/ĐUTĐHHT ngày 29/11/2018 của Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh về việc hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, sáng ngày 10/12/2018, Chi bộ Khoa Lý luận chính trị tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. 

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Chi bộ khoa LLCT có TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng khoa LLCT; TS. Nguyễn Thị Bích hằng – Phó trưởng khoa LLCT; Ban chấp hành Chi bộ khoa LLCT cùng toàn thể Đảng viên trong Chi bộ.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn –Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Khoa đã đánh giá những kết quả đạt được của toàn Chi bộ. Năm 2018 là năm Triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW - Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (Kèm theo Kế hoạch 900-KH/ĐU, ngày 03/5/2018 của BTV Đảng ủy Trường Đại học Hà Tĩnh); Triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 5, 6, 7, 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Triển khai thực hiện nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương khóa X về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” .

Trong năm qua, Chi bộ Khoa Lý luận chính trị đã lãnh đạo đơn vị thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm học 2018, thực hiện tốt công tác tuyển sinh và đào tạo các bậc đại học, triển khai đào tạo tiếp cận CDIO cho sinh viên khóa 9 và 10; góp phần vào thành công của nhà trường trong việc hoàn thiện nhiệm vụ đánh giá ngoài và được cấp chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục; 100% giảng viên hoàn thành tiến độ và vượt định mức kế hoạch đào tạo năm học. Trong nghiên cứu khoa học, 100% giảng viên vượt định mức NCKH và có các công trình trình công bố trên các tạp chí chuyên ngành trong nước. Trong năm học 2017-2018, đã có 14 bài báo khoa học công bố trên tạp chí có chỉ số ISSN; 12 bài tham gia hội thảo các cấp (trong đó có 03 bài hội thảo quốc tế); Nghiệm thu 01 đề tài cấp tỉnh và 03 đề tài cấp trường và cấp trường có trọng điểm. Có 9 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, trong đó có 02 đề tài được tham gia dự thi Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường, trong đó có 01 đề tài đạt giải nhì. Đặc biệt, có một số đồng chí xuất bản sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình với tư cách đồng tác giả hoặc là chủ biên. Số tin bài cho trang website đảm bảo 3 bài/ tháng.

Năm học 2018, Chi bộ kết nạp mới 02 Đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng cho 4 đồng chí và tiếp nhận mới sinh hoạt đảng cho 1 đảng viên. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác Công đoàn, Liên chi đoàn hoạt động hiệu quả, thiết thực, Chi ủy đã chỉ đạo Đại hội Công đoàn, Đại hội Đoàn thanh niên diễn ra thành công, hiệu quả. Kịp thời biểu dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động, tiêu biểu là suy tôn những điển hình xuất sắc theo từng giai đoạn như: Trong đợt sơ kết phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, tập thể đơn vị đã suy tôn 02 đồng chí, đó là đồng chí Phạm Thị Thanh Huyền và đồng chí Phạm Huy Thông và đề nghị nhà trường tặng giấy khen. Chủ động phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí về thời gian, về sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm ...

Lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác từ thiện, nhân đạo, tham gia đóng góp kịp thời, đầy đủ các quỹ theo quy định như: Quỹ vì người nghèo, quỹ mái ấm công đoàn, cùng chung tay góp sức xây dựng phong trào nông thôn mới...Luôn quan tâm đến công tác xây dựng nếp sống văn hóa công sở, đảm bảo sạch sẽ, lịch sự; 100% cán bộ, giáo viên đều chấp hành nghiêm túc các quy định của địa phương nơi cư trú. Năm 2018 đơn vị không có cán bộ vi phạm các quy định về kế hoạch hóa gia đình và an toàn giao thông vv…

Chi ủy chi bộ đã trình bày báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ cấp ủy chi bộ trong năm 2018, những kết qảu đạt được trong việc lãnh đạo chỉ đạo chi bộ và đơn vị đồng thời đưa ra những phương án nhằm khắc phục một số hạn chế trong năm vừa qua để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của năm 2019 sắp tới.

Phát biểu và chỉ đạo định hướng các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn-Bí thư chi bộ, Phó trưởng Khoa LLCT đã nhấn mạnh: Năm 2019, quán triệt sâu rộng Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVIII; Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa III. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt để cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động của Đảng, của Ngành, nhất là đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Tăng cường giáo dục cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, nâng cao ý thức cảnh giác trước mọi âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Chỉ đạo tốt công tác học sinh, sinh viên trong tình hình mới theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo Liên chi đoàn tăng cường tổ chức các đợt sinh hoạt chủ điểm, báo cáo chuyên đề, thông tin thời sự nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị để giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên. Chỉ đạo Khoa tiếp tục hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo và xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo, đáp ứng đầy đủ việc giảng dạy và học tập theo tinh thần Nghị quyết số 110-NQ/ĐU ngày 14/9/2009 của Đảng ủy Trường về “Nâng cao chất lượng đào tạo”; thực hiện chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra CDIO.

Tại Hội nghị, các đồng chí từ cấp ủy chi bộ đến trưởng các tổ chức đoàn thể và các Đảng viên trong chi bộ đã nghiêm túc kiểm điểm cá nhân và tự đánh giá xếp loại đảng viên. Hội nghị cũng đã tiến hành bỏ phiếu bình chọn xếp loại chi bộ: 100% đảng viên có mặt đồng ý xếp loại Chi bộ đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc; chi bộ đã bỏ phiếu tiến hành bầu chọn 4 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và số đảng viên còn lại đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên hoàn thành hay không hoàn thành nhiệm vụ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi bộ Khoa LLCT tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Tác giả: Chi bộ Khoa LLCT - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

    Ngày 16/11/2018, Chi bộ Khoa Lý luận chính trị, trường Đại học Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho 02 quần chúng ưu tú: Trịnh Hữu Thịnh (Chi đoàn K8GDCT) và Nguyễn Thị Huệ (Chi đoàn K8GDCT).

    Tại buổi lễ kết nạp, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Bí thư Chi bộ Khoa Lý luận chính trị đã công bố và trao Quyết định kết nạp quần chúng Trịnh Hữu Thịnh và quần chúng Nguyễn Thị Huệ vào Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới, phân công đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt 02 đồng chí đảng viên mới.

    Trước cờ Tổ quốc, Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trịnh Hữu Thịnh và đồng chí Nguyễn Thị Huệ đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, hứa luôn phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh.

    Buỗi lễ kết nạp đã được tổ chức thành công, tạo ra những động lực to lớn để khích lệ, động viên các quần chúng trong Khoa Lý luận chính trị tích cực phấn đấu, rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

    Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ: