Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Chi bộ Khoa LLCT tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng 2018

Tác giả: NCS. Trần Thị Bích Nga - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Sáng ngày 10/12/2018, Chi bộ Khoa Lý luận chính trị tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.


Trong không khí phấn khởi đón chào mùa xuân mới 2019, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2019), Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU, ngày 12/11/2018 của Ban tổ chức tỉnh ủy về việc hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Hướng dẫn số 1113-HD/ĐUTĐHHT ngày 29/11/2018 của Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh về việc hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, sáng ngày 10/12/2018, Chi bộ Khoa Lý luận chính trị tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. 

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Chi bộ khoa LLCT có TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng khoa LLCT; TS. Nguyễn Thị Bích hằng – Phó trưởng khoa LLCT; Ban chấp hành Chi bộ khoa LLCT cùng toàn thể Đảng viên trong Chi bộ.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn –Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Khoa đã đánh giá những kết quả đạt được của toàn Chi bộ. Năm 2018 là năm Triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW - Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (Kèm theo Kế hoạch 900-KH/ĐU, ngày 03/5/2018 của BTV Đảng ủy Trường Đại học Hà Tĩnh); Triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 5, 6, 7, 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Triển khai thực hiện nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương khóa X về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” .

Trong năm qua, Chi bộ Khoa Lý luận chính trị đã lãnh đạo đơn vị thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm học 2018, thực hiện tốt công tác tuyển sinh và đào tạo các bậc đại học, triển khai đào tạo tiếp cận CDIO cho sinh viên khóa 9 và 10; góp phần vào thành công của nhà trường trong việc hoàn thiện nhiệm vụ đánh giá ngoài và được cấp chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục; 100% giảng viên hoàn thành tiến độ và vượt định mức kế hoạch đào tạo năm học. Trong nghiên cứu khoa học, 100% giảng viên vượt định mức NCKH và có các công trình trình công bố trên các tạp chí chuyên ngành trong nước. Trong năm học 2017-2018, đã có 14 bài báo khoa học công bố trên tạp chí có chỉ số ISSN; 12 bài tham gia hội thảo các cấp (trong đó có 03 bài hội thảo quốc tế); Nghiệm thu 01 đề tài cấp tỉnh và 03 đề tài cấp trường và cấp trường có trọng điểm. Có 9 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, trong đó có 02 đề tài được tham gia dự thi Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường, trong đó có 01 đề tài đạt giải nhì. Đặc biệt, có một số đồng chí xuất bản sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình với tư cách đồng tác giả hoặc là chủ biên. Số tin bài cho trang website đảm bảo 3 bài/ tháng.

Năm học 2018, Chi bộ kết nạp mới 02 Đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng cho 4 đồng chí và tiếp nhận mới sinh hoạt đảng cho 1 đảng viên. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác Công đoàn, Liên chi đoàn hoạt động hiệu quả, thiết thực, Chi ủy đã chỉ đạo Đại hội Công đoàn, Đại hội Đoàn thanh niên diễn ra thành công, hiệu quả. Kịp thời biểu dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động, tiêu biểu là suy tôn những điển hình xuất sắc theo từng giai đoạn như: Trong đợt sơ kết phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, tập thể đơn vị đã suy tôn 02 đồng chí, đó là đồng chí Phạm Thị Thanh Huyền và đồng chí Phạm Huy Thông và đề nghị nhà trường tặng giấy khen. Chủ động phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí về thời gian, về sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm ...

Lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác từ thiện, nhân đạo, tham gia đóng góp kịp thời, đầy đủ các quỹ theo quy định như: Quỹ vì người nghèo, quỹ mái ấm công đoàn, cùng chung tay góp sức xây dựng phong trào nông thôn mới...Luôn quan tâm đến công tác xây dựng nếp sống văn hóa công sở, đảm bảo sạch sẽ, lịch sự; 100% cán bộ, giáo viên đều chấp hành nghiêm túc các quy định của địa phương nơi cư trú. Năm 2018 đơn vị không có cán bộ vi phạm các quy định về kế hoạch hóa gia đình và an toàn giao thông vv…

Chi ủy chi bộ đã trình bày báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ cấp ủy chi bộ trong năm 2018, những kết qảu đạt được trong việc lãnh đạo chỉ đạo chi bộ và đơn vị đồng thời đưa ra những phương án nhằm khắc phục một số hạn chế trong năm vừa qua để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của năm 2019 sắp tới.

Phát biểu và chỉ đạo định hướng các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn-Bí thư chi bộ, Phó trưởng Khoa LLCT đã nhấn mạnh: Năm 2019, quán triệt sâu rộng Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVIII; Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa III. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt để cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động của Đảng, của Ngành, nhất là đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Tăng cường giáo dục cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, nâng cao ý thức cảnh giác trước mọi âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Chỉ đạo tốt công tác học sinh, sinh viên trong tình hình mới theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo Liên chi đoàn tăng cường tổ chức các đợt sinh hoạt chủ điểm, báo cáo chuyên đề, thông tin thời sự nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị để giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên. Chỉ đạo Khoa tiếp tục hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo và xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo, đáp ứng đầy đủ việc giảng dạy và học tập theo tinh thần Nghị quyết số 110-NQ/ĐU ngày 14/9/2009 của Đảng ủy Trường về “Nâng cao chất lượng đào tạo”; thực hiện chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra CDIO.

Tại Hội nghị, các đồng chí từ cấp ủy chi bộ đến trưởng các tổ chức đoàn thể và các Đảng viên trong chi bộ đã nghiêm túc kiểm điểm cá nhân và tự đánh giá xếp loại đảng viên. Hội nghị cũng đã tiến hành bỏ phiếu bình chọn xếp loại chi bộ: 100% đảng viên có mặt đồng ý xếp loại Chi bộ đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc; chi bộ đã bỏ phiếu tiến hành bầu chọn 4 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và số đảng viên còn lại đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên hoàn thành hay không hoàn thành nhiệm vụ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi bộ Khoa LLCT tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Tác giả: Chi bộ Khoa LLCT - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

    Ngày 16/11/2018, Chi bộ Khoa Lý luận chính trị, trường Đại học Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho 02 quần chúng ưu tú: Trịnh Hữu Thịnh (Chi đoàn K8GDCT) và Nguyễn Thị Huệ (Chi đoàn K8GDCT).

    Tại buổi lễ kết nạp, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Bí thư Chi bộ Khoa Lý luận chính trị đã công bố và trao Quyết định kết nạp quần chúng Trịnh Hữu Thịnh và quần chúng Nguyễn Thị Huệ vào Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới, phân công đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt 02 đồng chí đảng viên mới.

    Trước cờ Tổ quốc, Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trịnh Hữu Thịnh và đồng chí Nguyễn Thị Huệ đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, hứa luôn phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh.

    Buỗi lễ kết nạp đã được tổ chức thành công, tạo ra những động lực to lớn để khích lệ, động viên các quần chúng trong Khoa Lý luận chính trị tích cực phấn đấu, rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

    Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

Liên Chi đoàn Khoa Lí luận chính trị tổ chức thành công sinh hoạt chủ điểm tháng 10

Tác giả: BCH Liên chi đoàn Khoa LLCT - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

 

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và Ban Thường vụ Đoàn trường trường Đại học Hà Tĩnh về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 104 năm Ngày sinh Anh hùng, liệt sĩ Lý Tự Trọng (20/10/1914 - 20/10/2018), ngày 17 tháng 10 năm 2018, LCĐ Khoa LLCT đã kết hợp với LCĐ Khoa KTCN tổ chức buổi sinh hoạt chủ điểm Tháng 10 với mục đích tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên về cuộc đời và tấm gương hy sinh anh dũng của đồng chí Lý Tự Trọng.

Buổi sinh hoạt là nơi để mỗi cá nhân trau dồi lý tưởng, truyền thống yêu nước, bồi dưỡng niềm tin vào con đường cách mạng mà Bác Hồ, Đảng và các thế hệ thanh niên đi trước đã lựa chọn. Thông qua các hoạt động, buổi sinh hoạt tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện, lao động, công tác trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; đồng thời phát huy trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước giai đoạn hiện nay.

Buổi sinh hoạt chủ điểm đã có sự tham gia của đại diện Ban chấp hành LCĐ, đại diện Ban chủ nhiệm Khoa LLCT, các giảng viên khoa LLCT và đặc biệt là sự tham gia nghiêm túc, sôi nổi của các đoàn viên thuộc Liên chi đoàn.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi sinh hoạt: