Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Khoa Chính trị - Luật tổ chức Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên năm học 2020 -2021

Tác giả: ThS. Trần Thị Tú Anh - Đăng ngày: .

          Trong môi trường giáo dục Đại học, ngoài việc tham gia thi cử thì còn rất nhiều cách thức khác để Nhà trường đánh giá năng lực của từng sinh viên, trong đó phải kể đến phương thức làm khóa luận tốt nghiệp. Có thể hiểu, khóa luận tốt nghiệp là một công trình nghiên cứu khoa học được tạo ra bởi sinh viên năm cuối của trường Đại học. Khóa luận tốt nghiệp là yếu tố giúp Nhà trường đánh giá năng lực của từng sinh viên. Ngoài ra, thông qua quá trình làm khóa luận tốt nghiệp, sinh viên có điều kiện và cơ hội trong việc nâng cao kiến thức và rèn luyện được thêm nhiều kỹ năng cần thiết; giúp sinh viên có được hành trang tốt nhất sau khi bước ra khỏi cánh cửa đại học.

          Thực hiện Quyết định số 313/QĐ-TĐHHT ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh về việc thành lập Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp năm học 2020 - 2021; ngày 22 tháng 6 năm 2021, Khoa Chính trị - Luật đã tiến hành chấm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Hoàng Thị Quỳnh - lớp K10 Luật với đề tài “Nguyên tắc bảo vệ quyền lợi của người mẹ và con khi ly hôn theo Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014”. Do tình hình dịch bệnh covid nên Hội đồng đã tiến hành thông qua hình thức online. Khóa luận của sinh viên đã được Hội đồng đánh giá xuất sắc với số điểm 9,8. Về hình thức, đề tài cơ bản đáp ứng yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp. Về nội dung, đề tài có ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn cao; thể hiện sự tìm tòi nghiên cứu của sinh viên; kết cấu đề tài logic, phù hợp với nội dung, mục đích nghiên cứu đã đặt ra. Sinh viên cũng đã có những khái quát tương đối căn bản về tình hình nghiên cứu của đề tài, thể hiện sự đầu tư tìm tòi về lịch sử ghi nhận nguyên tắc bảo vệ quyền lợi của người mẹ và con khi ly hôn trong tiến trình lập pháp của Việt Nam.

Với kết quả đã đạt được, Khoa Chính trị - Luật hy vọng và tin tưởng những năm học tới sẽ có thêm nhiều sinh viên hơn nữa thực hiện khóa luận tốt nghiệp.