Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Phát triển đảng viên trẻ chi bộ nông thôn ở Hà Tĩnh

Tác giả: ThS. Đường Thế Anh - Đăng ngày: .

Phát triển đảng găn với việc xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh là một trong những nội dung cơ bản của công tác xây dựng Đảng, không chỉ kịp thời bổ sung về số lượng mà quan trọng là để chuẩn bị những lớp cán bộ kế cận cho hiện tại và tương lai đáp ứng ngày càng cao đối với công việc được giao.


  Đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng công trình " Đường điện thanh niên thắp sáng làng quê"

Hà Tĩnh là tỉnh giàu truyền thống lịch sử và văn hoá, là vùng địa linh, nhân kiệt. Trải qua các thời kỳ lịch sử, Hà Tĩnh đã cống hiến cho dân tộc, cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng nhiều người con ưu tú và lãnh tụ kiệt xuất. Trong những năm qua, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động sôi nổi, góp phần tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước. Tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” luôn được khẳng định. Dù hoàn cảnh nào cũng vậy, bất cứ một phong trào gì được phát động, họ đều tiên phong, tích cực tham gia hưởng ứng. Biểu hiện rõ nhất là những phần việc của tuổi trẻ góp phần xây dựng nông thôn mới, nhiều tấm gương thanh niên lập nghiệp trên các miền quê nông thôn ở Hà Tĩnh đã để lại ấn tượng đẹp cho tuổi trẻ Hà Tĩnh trong việc xây dựng nông thôn mới trên những vùng quê nghèo Hà Tĩnh.

 

 Thực tế cho thấy lớp đảng viên trẻ Hà Tĩnh với trí tuệ và nhiệt huyết cách mạng ở bất cứ giai đoạn lịch sử nào cũng thể hiện là những người xung kích trên những trận tuyến cam go nhất với tinh thần “đâu cần thanh nên có, đâu khó có thanh niên”, dấu chân của thanh niên Hà Tĩnh có mặt trên mọi nẻo đường Tổ quốc. Thế nhưng hiện nay, việc phát triển đảng trong thanh niên ở Hà Tĩnh - nhất là ở chi bộ nông thôn hiện nay đang gặp nhiều khó khăn, nhiều chi bộ liên tục mấy năm liền không phát triển được đảng viên mới. Những chi bộ phát triển được thì số lượng cũng rất ít và những nhân tố trẻ là những thanh niên ưu tú, nguồn cán bộ kế cận ở thôn, xã cứ mỏng dần đây cũng là điều cần quan tâm để phát triển đội ngũ đảng viên trẻ trong việc xây dựng cơ sở chính trị ở nông thôn Hà Tĩnh hiện nay.

 

Việc thiếu vắng những gương mặt thanh niên ưu tú vào Đảng ở Chi bộ nông thôn Hà Tĩnh có nhiều nguyên nhân của thực trạng trên, nhưng một phần là do nhận thức chưa đúng đắn của một bộ phận nhân dân và con em họ không muốn sống ở nông thôn, ở làng quê Hà Tĩnh tuổi trẻ vẫn còn nặng tâm lý bằng mọi cách vượt ra khỏi “lũy tre làng” tìm kiếm cơ hội làm giàu. Số ít ở lại thì yên phận, không muốn tham gia các tổ chức chính trị - xã hội, càng không muốn nhận bất cứ công tác gì để vừa tránh va chạm vừa để rảnh tay làm kinh tế mà không chịu ràng buộc của tổ chức.

 

Để phát triển đảng ở chi bộ nông thôn ở Hà Tĩnh hiện nay cần phải có những  giải pháp căn cơ và có tính chiến lược đó là: Từng bước phải làm thay đổi nhận thức của một bộ phận nhân dân và giới trẻ  về nông thôn là “chân lấm tay bùn” và sự so sánh về chất lượng cuộc sống giữa thành thị và nông thôn để họ có ý thức phụng sự quê hương. Giải pháp này chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở đầu tư có hiệu quả của nhà nước gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp để sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thắng lợi gắn với tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới để rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn với tinh thần tuy sống ở nông thôn nhưng vẫn được hưởng chất lượng cuộc sống của người thành phố. Một khi ở nông thôn hay thành phố đều có thể phát huy được tài năng, trí tuệ để làm giàu cho mình, cho đất nước, đều có cuộc sống ổn định và bảo đảm an toàn bởi các chính sách an sinh xã hội thì không còn lý do gì để lớp trẻ phải bằng mọi giá thoát ra khỏi nơi “chôn nhau cắt rốn”, yên tâm lập nghiệp ngay trên quê hương mình.

 

Giải pháp cụ thể trước mắt là mỗi chi bộ, đảng bộ cơ sở nông thôn phải xây dựng được chỉ tiêu phát triển đảng hàng năm đi liền với hệ thống các giải pháp tích cực, sát thực tế, có tính khả thi theo một lộ trình nhất định. Đó là ban chấp hành các chi bộ, đảng bộ phải làm thật tốt việc điều tra lực lượng quần chúng ở độ tuổi thanh niên và trung niên trong các thành phần dân cư nơi địa bàn của mình để nắm chắc số lượng, nhất là các đối tượng hội đủ các tiêu chuẩn để phát triển đảng. Giao cho các tổ đảng theo địa bàn dân cư phân công đảng viên theo dõi thường xuyên và gần gũi gây cảm tình lôi cuốn họ vào các hoạt động tích cực, tránh xa các tiêu cực, đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ để làm các thủ tục xét kết nạp Đảng khi đã đủ điều kiện.

 

 Phải coi phát triển đảng là nhiệm vụ quan trọng của chi bộ và mỗi đảng viên, phải được thường xuyên đặt ra trong các kỳ sinh hoạt chi bộ và là một tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm. Yêu cầu ban chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội - nhất là các chi hội tìm biện pháp thích hợp để thu hút quần chúng vào sinh hoạt rồi tuyên truyền, khuyến khích họ tích cực tham gia các phong trào thi đua, các chương trình hành động cách mạng cụ thể của địa phương từ đó kích thích nhiệt tình cách mạng và làm cơ sở để giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng.

 

Cùng với những giải pháp trên, việc tạo điều kiện và giúp đỡ đảng viên trẻ phát triển kinh tế và quan tâm đến quyền lợi chính trị - nhất là việc hỗ trợ để họ có điều kiện học tập lý luận, chuyên môn cũng như sử dụng họ vào các công việc phù hợp và xây dựng quy hoạch để bố trí họ vào các chức danh trong hệ thống chính trị là hết sức cần thiết. Đặc biệt, phải đồng hành giữa xây và chống, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, bảo đảm kỷ cương, tính nghiêm minh của Đảng cũng là những động lực để quần chúng tin vào Đảng, hăng hái phấn đấu vào Đảng. Gốc có vững cây mới bền, làm tốt công tác phát triển đảng đi liền với nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở địa bàn nông thôn là yếu tố quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và thành công của Đảng bộ Hà Tĩnh trong sự nghiệp cách mạng hiện nay.