Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Hội đồng Khoa học Khoa Chính trị - Luật họp xét đề tài Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2020 - 2021

Tác giả: ThS. Lê Thị Thái - Đăng ngày: .

         Thực hiện kế hoạch năm học 2020 - 2021, sáng ngày 02 tháng 7 năm 2021 Hội đồng khoa học khoa Chính trị - Luật, trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức họp xét đề tài sáng kiến kinh nghiệm của giảng viên. Do tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, cuộc họp được tổ chức dưới hình thức trực tuyến

                                                        

         Năm học 2020 - 2021 Khoa Chính trị Luật có 02 đề tài sáng kiến kinh nghiệm được thực hiện: Thứ nhất, đề tài “Nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành luật tại các trường đại học không chuyên luật”, tác giả Nguyễn Thị Thanh Nhàn; Thứ hai, đề tài: “Tăng cường giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên Việt Nam hiện nay”, tác giả Lê Thị Thái

         Trong quá trình họp, các tác giả đã trình bày tóm tắt nội dung sáng kiến để các thành viên trong Hội đồng góp ý. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đã nghe nhận xét của các phản biện đối với các sáng kiến. Nhìn chung, các nhận xét và góp ý đều mang tính xây dựng cao, giúp cho sáng kiến hoàn thiện hơn. Các tác giả của sáng kiến cũng đã tiếp nhận các ý kiến nhận xét để chỉnh sửa trước khi gửi lên Hội đồng khoa học Trường xét duyệt. Buổi họp diễn ra có chất lượng, hiệu quả cao. Cả hai sáng kiến kinh nghiệm đều được Hội đồng khoa học Khoa đánh giá có chất lượng tốt và đề nghị Hội đồng Khoa học Trường xét công nhận.