Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021 – 2022 Khoa Chính trị - Luật

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Hằng - Đăng ngày: .

Chiều ngày 5/5/2022, Khoa Chính trị - Luật, Trường ĐH Hà Tĩnh tổ chức thành công Hội nghị sinh viên NCKH năm học 2021-2022.  Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đào tạocủa khoa, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu và  tác phong khoa học cho sinh viên. Tham gia hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học bao gồm toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Khoa Chính trị - Luật và đại diện Phòng QLKH – Đối ngoại – Truyền thông, Phòng Đào tạo cùng các Phòng, Ban, các Khoa đào tạo.

         Năm nay với 7 đề tài tham dự, phong phú về nội dung chuyên môn, chất lượng nghiên cứu tốt. Hội nghị đã trao 02 giải Nhất cho đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của thế  giới quan Phật giáo đến đời sống tinh thần của người Lào hiện nay” của sinh viên Inthavong pheophao, Inmala Arnilud - K11 Chính trị học, GVHD TS. Nguyễn Thị Bích Hằng, TS. Đậu Thị Hồng và ThS. Nguyễn Thị Hồng Ninh và đề tài “Thực hiện pháp luật về hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh” của nhóm sinh viên Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Cao Thế, Latikoun Kindavanh – K11 Luật, GVHD TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Hội nghị đã trao các giấy khen và giấy chứng nhận cho các nhóm sinh viên tham gia nghiên cứu.

Sau đây là một số hình ảnh  sinh viên báo cáo tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học: