Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

       Khoa Chính  trị - Luật hoàn chỉnh kế hoạch năm học 2020-2021

Tác giả: Khoa Chính trị - Luật - Đăng ngày: .

Căn cứ vào chỉ đạo của Ban giám hiệu tại cuộc họp xét duyệt năm học, Khoa Chính trị - Luật đã nhanh chóng hoàn chỉnh kế hoạch năm học 2020 – 2021, trong đó tập trung vào nội dung khuyến khích giảng viên trong Khoa đi học nâng cao trình độ.

 

Kế hoạch năm học 2020-2021, Ban chủ nhiệm Khoa đã quán triệt mộ số nội dung cơ bản sau:

 

1. Định hướng xây dựng kế hoạch công tác năm học của mỗi giảng viên, nhân viên trong đơn vị, yêu cầu kế hoạch phản ánh đầy đủ các nội dung: Kế hoạch giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

 

2. Định hướng xây dựng kế hoạch công tác của Tổ bộ môn:

 

- Phân công định mức, khối lượng giảng dạy của mỗi thành viên trong bộ môn (đảm bảo cân bằng khối lượng giờ giảng đạt mức cao nhất căn cứ vào chuyên môn sâu của mỗi giảng viên); có kế hoạch thực hiện các công việc thay thế có thể quy đổi ra giờ giảng trong trường hợp thiếu giờ lên lớp;

 

- Giao chỉ tiêu nghiên cứu khoa học đến từng giảng viên trong tổ bộ môn: Phân công viết bài đăng website của khoa hàng tháng, viết bài đăng tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước, đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học, đăng ký hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học (đối chiếu làm tiêu chí xếp loại lao động và xếp loại thi đua cuối năm);

 

 - Xây dựng kế hoạch hoat động sinh hoạt chuyên môn định kỳ, có bảng chi tiết để Ban chủ nhiệm Khoa tham dự.

 

3. Định hướng xây dựng kế hoạch công tác của toàn Khoa

 

Trên cơ sở kế hoạch công tác của cá nhân và Bộ môn, Khoa xây dựng kế hoạch công tác cụ thể và chi tiết; triển khai thực hiện kế hoạch đúng tiến độ.

 

- Điều tiết giờ giảng giữa các Tổ bộ môn trong điều kiện cho phép.

 

- Quản lý giảng viên, nhân viên trên cơ sở kế hoạch đã xây dựng và được Nhà trường phê duyệt.

 

- Đặc biệt, căn cứ vào kế hoạch của Nhà trường, xây dựng kế hoạch học tập nâng cao trình độ của các thành viên trong tổ bộ môn, lấy nhiệm vụ đi học làm tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức và xếp loại thi đua cuối năm học 2020 - 2021.