Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG KHOA CHÍNH TRỊ LUẬT NĂM HỌC 2021 - 2022

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Hồng Ninh - Đăng ngày: .

 Thực hiên kế hoạch số 78, Trường Đại học Hà Tĩnh, 14 giờ ngày 6/6/ 2022, đoàn kiểm tra công tác đảm bảo chất lượng do Tiến sĩ Trần Thị Ái Đức, phó hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh làm trưởng đoàn đã thực hiện kiểm tra công tác đảm bảo chất lượng tại khoa Chính trị - Luật.

          Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Hằng, phó Trưởng khoa Chính trị  - Luật đã báo công tác đảm bảo chất lượng của khoa trong năm học 2021 – 2022. Trong năm học 2021 – 2022, khoa Chính trị  - Luật đã thực hiện tốt mọi nội dung đảm bảo chất lượng trong mọi hoạt động: Hoạt động dạy và học; Đảm bảo chất lượng trong công tác khảo thí; Đảm bảo chất lượng trong hoạt động hỗ trợ sinh viên; Đảm bảo chất lượng trong công tác xây dựng và cải tiến chương trình đào tạo. Đặc biệt trong công tác day và học, mọi giảng viên đều có kế hoạch cá nhân và thực hiện kế hoạch cá nhân đúng tiến độ và đảm bảo yêu cầu đề ra; các giảng viên đều thực hiện đầy đủ công tác thao giảng dự giờ, nhận xét đánh giá giờ giảng cá nhân, thông qua đó tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng day và học trong đơn vị. Các tổ bộ môn đã thực hiện tốt hoạt động sinh hoạt chuyên môn, báo cáo chuyên đề, trong đó các chuyên đề báo cáo có ý nghĩ khoa học và tính thời sự bổ ích cho hoạt động giảng dạy chuyên môn của khoa. Trong năm học 2021 – 2022, bộ môn Chính trị đã xây dựng một ngân hàng đề thi môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, được nghiệm thu và đưa vào thực hiện; Bộ môn Luật đã chuyển từ thi tự luận sang thi vấn đáp; Công tác coi thi; chấm thi nghiêm túc, đảm bảo đúng tiến độ; Thực hiện tốt công tác hỗ trợ sinh viên..

Tiến sĩ Trần Anh Vũ đã tổng kết đánh giá sơ bộ công tác đảm bảo chất lượng của khoa. Nhìn chung khoa đã thực hiện tốt một số công tác về đảm bảo chất lượng theo kế hoạch đề ra như công tác đảm bảo chất lượng trong giảng dạy; công tác khảo thí; công tác hỗ trợ sinh viên. Đoàn kiểm tra cũng chỉ rõ về một số công việc khoa chưa thực hiện như công tác cử giảng viên đi học tiến sĩ. Đoàn kiểm tra còn đề xuất khoa nên thực hiện công tác tổ chức cho giảng viên đi thực tế, dự giờ ở các trường phổ thông. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp khoa nắm được chương trình, sách giáo khoa cũng như thực tế tình hình dạy và học môn Giáo dục công dân ở các trường phổ thông, trên cơ sở đó hướng công tác đào tạo của khoa đáp ứng yêu cầu thực tiễn giảng dạy ở trường phổ thông trong giai đoạn hiện nay. Để công tác đảm bảo chất lượng tốt hơn đoàn kiểm tra còn đề nghị khoa nên có những báo cáo chuyên đề chuyên sâu và chuên môn cho sinh viên chuyên ngành và có minh chứng cụ thể về hồ sơ và hình ảnh.