Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Vai trò của đoàn kết xã hội trong thời kỳ hội nhập và nhiệm vụ của thanh niên

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Hằng - Đăng ngày: .

Là tổ chức xã hội rộng rãi, đại diện cho thế hệ trẻ trong khối đại đoàn kết dân tộc, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã đóng góp những thành tích vô cùng to lớn trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Nhìn lại năm 2019, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019 – 2024 là một sự kiện trọng đại của hơn 23 triệu thanh niên Việt Nam. Với tinh thần đổi mới và sáng tạo, Đại hội đã đề ra mục tiêu của thanh niên trong thời kỳ hội nhập là: Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển.


Đó là quyết tâm lớn của toàn thể thanh niên Việt Nam, nguyện đoàn kết, cống hiến hết mình theo ngọn cờ của Đảng, góp phần đưa nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại. Thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước, ý thức được trách nhiệm của mình, hướng theo mục tiêu Đại hội lần thứ VIII, chúng ta nhìn nhận sâu hơn về vai trò của đoàn kết xã hội và xác định nhiệm vụ trong giai đoạn này.

  1. Đoàn kết xã hội là một động lực cho ổn định và phát triển xã hội thời kỳ hội nhập

Sức mạnh của đoàn kết xã hội trong thời kỳ hội nhập được thể hiện:

- Thể hiện ở sức mạnh của đoàn kết dân tộc và đồng thuận trong xã hội.

Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dânChính nhân dân và đoàn kết toàn dân đã làm nên mọi thắng lợi trong công cuộc dành độc lập và xây dựng đất nước, đặc biệt trong giai đoạn hội nhập hiện nay. Sức mạnh và thắng lợi của đoàn kết đã được Bác Hồ tổng kết bằng câu nói bất hủ: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng với sự phối hợp nhịp nhàng của toàn bộ hệ thống xã hội trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, khối đại đoàn kết dân tộc đã được củng cố và tăng cường thêm sức mạnh. Sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự đồng thuận của nhân dân là nền tảng cho sự ổn định chính trị, ổn định xã hội trong thời gian qua khi chúng ta hội nhập sâu vào quốc tế.

- Thể hiện ở sức mạnh của mối quan hệ mật thiết gắn kết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Khi Bác vĩnh biệt chúng ta trong Di chúc, Bác vẫn đau đáu một nỗi niềm:  “ Mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” [6]. Nguyện theo di chúc của Bác, toàn Đảng và toàn dân ta đã đoàn kết một lòng chiến thắng đế quốc Mỹ. Giờ đây trong thời kỳ hội nhập, mối quan hệ  máu thịt giữa nhân dân với Đảng, với Nhà nước lại càng bền chặt khăng khít hơn bao giờ hết. Nó tạo ra sinh lực mới cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ và giàu mạnh như Bác mong muốn.

- Thể hiện ở sức mạnh của đoàn kết dân tộc kết hợp với đoàn kết quốc tế.

Hội nhập quốc tế là điều kiện thuận lợi kết hợp và phát huy sức mạnh của đoàn kết dân tộc với sức mạnh của thời đại và sức mạnh của đoàn kết quốc tế.  Chúng ta đã thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ quốc tế; chủ động, tích cực hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Từ những hành động cụ thể, hiệu quả, thiết thực đó, vị thế của Việt Nam không ngừng được nâng cao và được tín nhiệm trên trường quốc tế. Lúc này đại đoàn kết dân tộc là yếu tố nội sinh có ý nghĩa quyết định tạo lực và thế để vươn ra bên ngoài; ngược lại hội nhập và đoàn kết quốc tế là yếu tố ngoại sinh tạo cho lực và thế ở trong nước tăng cao. Nội lực và ngoài lực cùng kết hợp sẽ tạo nên sức mạnh to lớn để xây dựng và phát triển đất nước.

  1. Nhiệm vụ của thanh niên trong thời kỳ hội nhập

Nhận thức được vai trò to lớn của khối đoàn kết xã hội trong thời kỳ hội nhập, theo tinh thần của Đại hội lần thứ VIII của Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, chúng ta cần hiện thực hóa các mục tiêu của Đại hội là: yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển thành hành động, thành nhiệm vụ cụ thể như sau:

Yêu nước: Là lao động hết mình; là học tập hết mình; là cống hiến hết mình cho đất nước, cho xã hội. Thanh niên xung phong trong phong trào bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biển đảo quê hương,thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thanh niên tích cực tham gia phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng hành động cụ thể, thiết thực. Cần tuyên truyền, vận động, lôi kéo mọi người cùng tham gia phong trào một cách tích cực nhất, hiệu quả nhất.

Sáng tạo: Sáng tạo là một phẩm chất tốt đẹp của thanh niên. Thanh niên  luôn đi đầu trong các hoạt động sáng tạo và tích cực tham gia phong trào “Sáng tạo trẻ” mà Hội phát động. Đam mê sáng tạo sẽ vượt qua được chính mình, vượt qua được sự trì trệ trong mỗi con người và tạo ra những giá trị mới trong mọi công việc. Thanh niên phát huy trí tuệ sức trẻ, cùng giúp nhau phát triển vươn lên, thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, làm chủ được khoa học công nghệ của thời đại công nghiệp 4.0.

Tình nguyện: Là thanh niên sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đấu khó có thanh niên”.

Thanh niên chúng ta cần tích cực tham gia các phong trào tình nguyện như “Tuổi trẻ tình nguyện”  “Xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”… do Hội phát động. Thiết thực nhất là từ tháng 1/2020 đến nay, khi thế giới rơi vào đại dịch Covid19  thanh niên chúng ta cần bình tĩnh, gương mẫu và chủ động đối phó với đại dịch. Sẵn sàng làm bất cứ việc gì khi đất nước cần, cộng đồng cần để dập dịch.

Hội nhập: Thanh niên chúng ta cần tự tin, khẳng định vị thế của mình trong khu vực và thế giới. Tranh thủ thời cơ mở cửa hội nhập chủ động tiếp thu và làm chủ nền khoa học kỹ thuật tiên tiến của thế giới. Tích cực tham gia các diễn đàn về kinh tế, văn hóa, khoa học  kỹ thuật quốc tế. Tuy nhiên, hạn chế rất lớn hiện nay là một số thanh niên Việt Nam rất yếu ngoại ngữ và tin học. Đây là hai nhân tố có vai trò rất quan trọng trong hội nhập. Vì vậy, mỗi thanh niên và mỗi tổ chức thanh niên cần tích cực rèn luyện ngoại ngữ và tin học. Có như vậy, mới đáp ứng được yêu cầu của hội nhập thời 4.0

Phát triển: Thanh niên chính là lực lượng nắm giữ tương lai vận mệnh của đất nước có vai trò to lớn trong sự phát triển của đất nước. Do vậy,  việc nâng cao toàn diện trí - thể - mỹ cho thanh niên là vô cùng quan trọng  nhằm xây dựng lớp thanh niên Việt Nam có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật; có tri thức, sức khỏe, có hoài bão, khát vọng vươn lên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc góp phần vào quá trình hội nhập sâu rộng.

Việt Nam đang vươn mình tiến ra biển lớn hội nhập. Con tàu Việt Nam có thuyền trưởng vĩ đại là Đảng ta, có đội ngũ thủy thủ dạn dày là toàn dân với chủ lực là thanh niên, cùng đoàn kết đồng tâm hiệp sức đưa con tàu tiến lên. Mỗi thanh niên chúng ta nguyện là một cánh tay chèo vững mạnh, tin cậy của dân, của Đảng để cùng tạo ra động lực cho con tàu bứt phá trước sóng cả.

 

                                      TÀI LIỆU THAM KHẢO

 [1]. Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII,  Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[2]. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[3]. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[4]. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[5]. Émile Durkheim (2012), Các quy tắc của phương pháp xã hội học, Tủ sách

       Tinh Hoa, Nxb Tri thức, Hà Nội.

[6]. Hồ Chí Minh (1969), Hồ Chí Minh tuyển tập,  Bản Di chúc. Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.