Uninature PT - шаблон joomla Скрипты
Hiển thị #
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Tăng trưởng xanh trong mục tiêu phát triển con người TS. Đậu Thị Hồng 2
Libido, vô thức động lực chính của sự sinh tồn và văn minh TS. Nguyễn Thị Bích Hằng 45
Xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo ngành giáo dục chính trị theo định hướng phát triển năng lực tại Trường Đại học Hà Tĩnh ThS. Nguyễn Thị Hồng Ninh 46
QUAN NIỆM VỀ CON NGƯỜI TRONG TƯ TƯỞNG NHÂN VĂN QUÂN SỰ HỒ CHÍ MINH ThS. Nguyễn Thị Hà 61
NGHĨ VỀ SỨ MỆNH CON NGƯỜI ThS. Trần Nguyên Hào 91
Vang vọng mãi hào khí về chủ nghĩa anh hùng cách mạng ThS. Đường Thế Anh 91
VANG MÃI TIẾNG TRỐNG XÔ VIẾT NGHỆ-TĨNH ThS. Đường Thế Anh 124
THANH NIÊN VIỆT NAM XUNG KÍCH TRÊN MẶT TRẬN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TS. Nguyễn Thị Bích Hằng 124
Cách mạng Tháng Tám năm 1945- Biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam ThS. Đường Thế Anh 140
Vai trò của nhà trường trong ngăn chặn bạo hành trẻ em tại gia đình ThS. Trần Nguyên Hào 224
65 NĂM BÁC HỒ VỀ THĂM HÀ TĨNH (15/6/1957-15/6/2022) ThS. Đường Thế Anh 179
ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG 4.0 TS. Đậu Thị Hồng 205
Vận dụng quan điểm “dân thụ hưởng” trong giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các khối không chuyên Đại học, Cao đẳng TS. Đậu Thị Hồng 174
SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - NHÂN TỐ CỐT YẾU TẠO NÊN THẮNG LỢI TRONG ĐỔI MỚI KINH TẾ TS. Nguyễn Thị Bích Hằng 280
Quan điểm “dân thụ hưởng” – một trong những điểm mới trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII TS. Đậu Thị Hồng 230
NỘI DUNG PHONG CÁCH LÀM VIỆC HỒ CHÍ MINH ThS. Lê Thị Thái 415
NỘI DUNG PHONG CÁCH LÀM VIỆC HỒ CHÍ MINH ThS. Lê Thị Thái 217
ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH LÃNH ĐẠO QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ThS. Nguyễn Thị Hồng Ninh 230
SINH VIÊN VỚI VIỆC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TƯ DUY PHẢN BIỆN ThS. Trần Nguyên Hào 905
MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ThS. Đào Thị Thúy 2228
RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG GÓP PHẦN XÂY DỰNG CHI BỘ CƠ SỞ ĐẢNG Ở HÀ TĨNH TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH ThS. Đường Thế Anh 359
RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG GÓP PHẦN XÂY DỰNG CHI BỘ CƠ SỞ ĐẢNG Ở HÀ TĨNH TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH ThS. Đường Thế Anh 268
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG CỦA PHỤ NỮ HÀ TĨNH TRONG PHONG TRÀO XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH VÀO VIỆC XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN PHONG TRÀO PHỤ NỮ HIỆN NAY ThS. Đường Thế Anh 288
THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM DƯỚI ÁNH SÁNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC ThS. Trần Nguyên Hào 323
Hội đồng Khoa học Khoa Chính trị - Luật họp xét đề tài Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2020 - 2021 ThS. Lê Thị Thái 465
Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên Trần Nguyên Hào 380
Thực trạng thực thi pháp luật về quyền được bảo đảm bí mật thông tin cá nhân của người tiêu dùng tại Việt Nam hiện nay ThS. Dương Thị Cẩm Hằng 526
Kinh nghiệm về pháp luật đầu tư của một số nước trên thế giới ThS. Trần Thị Tú Anh 397
Toàn cầu hóa và những vấn đề đặt ra đối với chủ nghĩa nhân văn ThS. Đậu Thị Hồng 733
Phát triển bền vững - quan điểm chỉ đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam ThS Nguyễn Thị Hà 514
Lịch sử quan hệ Việt Nam và Lào - cơ sở để bồi dưỡng truyền thống hữu nghị Việt – Lào cho Sinh viên Trường Đại Học Hà Tĩnh ThS Lê Thị Thái 454
Phân hoá chất lượng giáo dục ở Hà Tĩnh hiện nay Th.S Đinh Tiên Hoàng 476
Phát huy khả năng tự học của Sinh viên Lào Khoa Chính trị - Luật Trường Đại học Hà Tĩnh ThS. Nguyễn Thị Hồng Ninh 448
Phát triển đảng viên trẻ chi bộ nông thôn ở Hà Tĩnh ThS. Đường Thế Anh 440
Một số yếu tố cơ bản của nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn trong dạy học môn Giáo dục công dân ở Trường trung học phổ thông ThS. Đào Thị Thúy 1364
Phát triển kĩ năng sống cho sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh thông qua phong trào tình nguyện ThS. Trần Nguyên Hào 475
Một vài trao đổi về việc lựa chọn phương pháp tình huống trong tiết dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 ở Trường Trung học phổ thông ThS. Nguyễn Thị Hà 1062
Quyền được bảo vệ sự riêng tư theo quy định của pháp luật Việt Nam Ths.Dương Thị Cẩm Hằng 475
Văn hóa Hồng Lam và văn hóa Thăng Long trong sự hình thành nên tư tưởng Nguyễn Du NCS. Đậu Thị Hồng 459
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy - học môn GDCD bậc trung học phổ thông bằng phương pháp thảo luận nhóm ThS. Đào Thị Thúy 1404
Khoa học xã hội nhân văn Việt Nam trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế NCS. Đậu Thị Hồng 983
Trách nhiệm của các chủ thể liên quan trong việc đảm bảo bí mật thông tin cá nhân của người tiêu dùng ThS. Dương Thị Cẩm Hằng 520
Gương đạo đức cách mạng cố tổng bí thư Trần Phú với việc giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên ThS. Nguyễn Thị Hà 679
Rèn luyện động cơ học tập theo phong cách Hồ Chí Minh cho sinh viên Lào ở Trường Đại học Hà Tĩnh ThS. Phạm Thị Thanh Huyền 876
Sự cần thiết của việc sửa đổi Luật đất đai 2013 ThS. Trần Thị Tú Anh 674
Tìm hiểu lịch sử các đại dịch trên thế giới ThS. Đường Thế Anh 804
Luận về tính tương quan giữa kinh tế tri thức và chủ nghĩa xã hội Phạm Huy Thông 1613
Một số yêu cầu cơ bản khi sử dụng phương pháp thuyết trình trong dạy học môn Giáo dục công dân ThS. Trần Thị Mai Hương 1875
Sự đồng thuận trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn ở Trung Quốc Phạm Huy Thông 2099
Một số thay đổi nội dung giảng dạy môn chủ nghĩa xã hội khoa học dành cho sinh viên các ngành không chuyên ThS. Phạm Thị Thanh Huyền 1296
Một vài trao đổi về vai trò của người  giáo viên trong thiết kế phương pháp tình huống kết hợp với phương pháp đóng vai trong dạy học môn Giáo dục công dân  lớp 12 ở Thành phố Hà Tĩnh ThS. Nguyễn Thị Hà 1249
Tìm hiểu một số chính sách bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Trung Quốc Phạm Huy Thông 429
Nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ThS. Đậu Thị Hồng 1245
Một số yêu cầu cơ bản của nguyên tắc tính khoa học trong dạy học môn Giáo dục công dân ThS. Đào Thị Thúy 3385
Vai trò của tuyên truyền và quần chúng trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn ở Trung Quốc Phạm Huy Thông 999
Tầm quan trọng của việc đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào dạy học ở Trường THPT ThS. Trần Thị Mai Hương 5349
Một số giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên Lào ở Trường Đại học Hà Tĩnh GVC.ThS. Nguyễn Thị Hồng Ninh 3082
Đổi mới quy trình giảng dạy nhằm phát triển năng lực người học tại Trường Đại học Hà Tĩnh ThS. GVC Trần Nguyên Hào 1119
Xây dựng văn minh sinh thái dưới góc nhìn phát triển khoa học ở Trung Quốc TS. Phạm Huy Thông 955
Quan điểm về khái niệm người tiêu dùng theo cách tiếp cận của một số hệ thống pháp luật trên thế giới Ths. Dương Thị Cẩm Hằng 3849
Bàn về luận điểm “Tri thức có tính chất lấy không bao giờ hết” của A.Toffler trong tác phẩm Thăng trầm quyền lực ThS. Đậu Thị Hồng 1419
Nâng cao nhận thức cho sinh viên về biến đổi khí hậu TS. Nguyễn Thị Bích Hằng 1335
Đánh giá thực hiện chương trình một số học phần thuộc chuyên ngành giáo dục chính trị đào tạo theo học chế tín chỉ Th.S Đào Thị Thúy 1160
Một số nội dung mới của dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi Th.S Trần Thị Tú Anh 1361
Tư tưởng Hồ Chí Minh và đồng chí Cay xỏn Phôm vi hản về vai trò của Đảng Cộng sản ở các nước thuộc địa (Tham chiếu qua cách mạng Việt Nam và Lào) Trần Thị Thúy 1504
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam Th.S Nguyễn Thị Hồng Ninh 1672
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận trong xử lý điểm nóng chính trị-xã hội hiện hay Th.S Trần Thị Thúy 1994
Phát triển bền vững - Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt thời kỳ đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam Th.S Nguyễn Thị Hà 3631
Tìm hiểu mối liên hệ giữa tư duy lôgíc và ngôn ngữ Th.S Trần Nguyên Hào 14221
Tư tưởng Các Mác mãi ngời sáng Trần Thị Thúy 1039
Trần Đức Thảo – ngôi sáo sáng của triết học Việt Nam thế kỷ XX TS.Nguyễn Thị Bích Hằng 2053
Một số yêu cầu cơ bản trong dạy học môn giáo dục công dân cho học sinh trung học phổ thông Th.S Đào Thị Thúy 1077
Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho sinh viên trong các trường sư phạm là chuẩn bị nguồn lực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Th.S Nguyễn Thị Hà 1366
Sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam theo hướng tiếp cận năng lực Th.S Trần Thị Thúy 2924
Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lãnh đạo công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong giai đoạn mới Th.S Lê Thị Thái 1024
Hình thức rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trong dạy học môn giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông Th.S Đào Thị Thúy 942
Nghĩ về lòng vị tha của Phụ nữ Việt Nam Th.S Trần Thị Mai Hương 1858
Nội dung quyền được bảo đảm bí mật thông tin cá nhân của người tiêu dùng Dương Thị Cẩm Hằng 1133
Một vài suy nghĩ về cải cách giáo dục Nhật Bản trong thời kỳ Minh Trị Th.S Đường Thế Anh 7595
Sử dụng phương pháp kiểm tra đánh giá theo năng lực đối với các môn khoa học Mác-Lênin ở khoa Lí luận chính trị, trường đại học Hà Tĩnh Th.S Nguyễn Thị Hồng Ninh 1934
Chỉ số IQ và EQ - nền tảng thành công và hạnh phúc Th.S Trần Nguyên Hào 5013
Lê Hữu Trác – Người thầy thuốc vĩ đại, nhà tư tưởng tiến bộ của lịch sử tư tưởng Việt Nam Th.S Đậu Thị Hồng 2325
Sự phát triển tư duy của Đảng về công nghiệp hóa từ sau đổi mới đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Th.S Lê Thị Thái 5613
Những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Duẩn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta (theo Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn 07/4/1907 – 07/4/2017) Th.S Đào Thị Thúy 1451
Giá trị to lớn của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam Th.S Trần Thị Thúy 8175
Vận dụng nghị quyết đại hội XII của Đảng vào giảng dạy chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Th.S Trần Thị Mai Hương 2086
Những khó khăn, thách thức và triển vọng xây dựng cộng đồng văn hóa-xã hội Asean (ASSC) Th.S Đường Thế Anh 4831
Bức thư tình của Nhà triết học Th.s Phạm Thị Thanh Huyền 1586
Ý nghĩa của hoạt động mua bán doanh nghiệp đối với thị trường Việt Nam Dương Thị Cẩm Hằng 1570
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng và truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam cho sinh viên trường Đại học Hà Tĩnh Th.S Nguyễn Thị Hồng Ninh 1181
Sinh viên trước những thách thức về việc làm đối với nguồn nhân lực Việt Nam có trình độ đại học, cao đẳng trong môi trường AEC Ths. Trần Nguyên Hào 1777
“Dĩ bất biến, ứng vạn biến” trong công tác giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên Th.S Nguyễn Thị Hà 2055
Một số khó khăn trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở các trường đại học hiện nay Ths. Nguyễn Thu Hiền 2355
Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng tính kỷ luật trong quân đội Th.S Trần Thị Thúy 3548
Chức năng, giá trị của pháp luật nhìn dưới góc độ xã hội Ths. Trần Thị Bích Nga 9995
Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Lê Thị Thái 10631
Tôn sư trọng đạo – một truyền thống giáo dục tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ThS. Đào Thị Thuý 9528
Thay đổi phương pháp dạy học trong thời kỳ bùng nổ mạng Internet Đinh Tiên Hoàng 1709
Một vài trao đổi về kỹ năng sử dụng tài liệu học tập đối với quá trình tự học của sinh viên Th.s Trần Thị Mai Hương 3527
Phụ nữ Đại học Hà Tĩnh chung tay giữ gìn và bảo vệ môi trường TS. Nguyễn Thị Bích Hằng 1118
Giới hạn quyền tác giả theo quy định của pháp luật Việt Nam Dương Thị Cẩm Hằng 5848
Mô hình công ty cổ phần theo pháp luật Trung Quốc ThS. Trần Thị Tú Anh 2997
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam ThS. Trần Nguyên Hào 2004
Vai trò của đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ThS. Đậu Thị Hồng 8373
Sự hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao nhân dân và giá trị đối với cách mạng Việt Nam ThS. Trần Thị Thúy 3287
Sự hy sinh thầm lặng của những người con Hà Tĩnh trong hai cuộc kháng chiến cứu nước TS. Nguyễn Thị Bích Hằng 2780
Bối cảnh quốc tế tác động đến đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam 10 năm trước đổi mới (1975-1985) Lê Thị Thái 11467
Những hình thức và yêu cầu sư phạm khi sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông ThS. Đào Thị Thúy 4693
Tư tưởng Hồ Chí Minh về "thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân" - một nội dung cơ bản trong các nguyên tắc xây dựng nhà nước của Hiến pháp Việt Nam năm 1946 TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn 2046
Một vài cảm nhận về cách thức dạy và học ở môi trường Đại học Đinh Tiên Hoàng 4504
Thời cơ và thách thức đối với thanh niên hiện nay ThS. Trần Thị Mai Hương 19929
Sự cần thiết của kỹ năng giao tiếp đối với sinh viên các ngành khoa học xã hội nhân văn Liên chi đoàn Khoa Lý luận chính trị 11397
Nhận thức về quyền con người trong thời kỳ cổ đại ThS. Trần Thị Bích Nga 4979
Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng giai cấp công nhân ThS. Phạm Thị Thanh Huyền 22938
Tư cách pháp nhân đối với đời sống của Doanh nghiệp Dương Thị Cẩm Hằng 4998
Sự hình thành và phát triển học thuyết của Lênin về Chủ nghĩa quốc tế ThS. Nguyễn Thị Hồng Ninh 4640
Tầm vóc văn hóa Hồ Chí Minh qua đánh giá của UNESCO ThS. Trần Nguyên Hào 5424
Đổi mới phương pháp dạy và học môn tư tưởng Hồ Chí Minh theo chương trình đào tạo học chế tín chỉ ThS. Trần Thị Thúy 5102
Giá trị lý luận và thực tiễn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Lê Thị Thái, Khoa LLCT 43449
Quan điểm của Đảng ta về công tác phụ nữ trong thời kỳ đổi mới Trần Thị Mai Hương - Khoa LLCT 12053
Vai trò của kỹ năng mềm đối với sinh viên hiện nay Hằng Dương 22141
Nhân tố gia đình tác động đến sự hình thành ý chí cứu nước của Chủ Tịch Hồ Chí Minh ThS. Trần Thị Thúy - Khoa Lý luận chính trị 18944
Những đổi mới căn bản của luật doanh nghiệp 2014 TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn 7753
Giảng viên khoa Lý luận chính trị tham gia lớp tập huấn chuyên môn đầu năm học Tác giả ThS. Nguyễn Thị Hồng Ninh - Khoa Lí Luận Chính trị 2991