Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Khoa Chính trị - Luật tổ chức hội nghị viên chức và người lao động năm học 2023 - 2024

Tác giả: ThS. Lê Thị Thái - Đăng ngày: .

Thực hiện kế hoạch của Trường Đại học Hà Tĩnh, sáng ngày 21/10/2023, Khoa Chính trị - Luật tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2023 - 2024. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2022 - 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 - 2024.

Mở đầu Hội nghị, TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Trưởng khoa Chính trị-Luật khẳng định:...

ĐOÀN VIÊN KHOA CHÍNH TRỊ LUẬT THAM GIA HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỚI THANH NIÊN

Tác giả: ThS. Dương Thị Cẩm Hằng - Đăng ngày: .

Ngày 17 tháng 10 năm 2020, đoàn viên trẻ tiêu biểu khoa Chính trị - Luật đã vinh dự tham gia Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên, chủ đề: “Thanh niên Hà Tĩnh tiên phong chuyển đổi số, tích cực tham gia phát triển kinh tế -...

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG 4.0

Tác giả: Đậu Thị Hồng - Đăng ngày: .

Khoa học - công nghệ đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống nhân loại, mà kết quả quan trọng nhất là đã tạo ra bước ngoặt phát triển về chất của lực lượng sản xuất. Từ đó, thúc đẩy sự phát triển các mặt khác của đời sống...

KHOA CHÍNH TRỊ-LUẬT THAM GIA BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CHÍNH TRỊ NĂM 2023

Tác giả: Khoa Chính trị - Luật - Đăng ngày: .

Thực hiện công văn số 5170/BGDĐT-GDĐH, từ ngày 9 đến ngày 11/10/2023, các giảng viên chủ chốt của Khoa Chính trị - Luật đã tham gia Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn chính trị năm 2023 tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.


Tại Hội nghị, các báo...