Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM DƯỚI ÁNH SÁNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

Tác giả: ThS. Trần Nguyên Hào - Đăng ngày: .

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 - một trong những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại của dân tộc ta trong thế kỷ XX - là tổng hợp của nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Những nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đã trở thành những bài học quý báu cho chúng ta: Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn kết...

Hội đồng Khoa học Khoa Chính trị - Luật họp xét đề tài Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2020 - 2021

Tác giả: ThS. Lê Thị Thái - Đăng ngày: .

         Thực hiện kế hoạch năm học 2020 - 2021, sáng ngày 02 tháng 7 năm 2021 Hội đồng khoa học khoa Chính trị - Luật, trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức họp xét đề tài sáng kiến kinh nghiệm của giảng viên. Do tình hình dịch Covid-19 còn diễn...

Thực trạng thực thi pháp luật về quyền được bảo đảm bí mật thông tin cá nhân của người tiêu dùng tại Việt Nam hiện nay

Tác giả: ThS. Dương Thị Cẩm Hằng - Đăng ngày: .

Tóm tắt

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang phát triển mạnh mẽ, các quan hệ tiêu dùng được thiết lập ngày càng nhiều với những phương thức ngày càng đa dạng và phong phú, điển hình là các phương thức giao dịch thương mại điện tử thì những...