Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Gần 250 sinh viên K16 tham gia “Tuần sinh hoạt công dân-SV” đầu khóa năm học 2023-2024

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Hằng - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-TĐHHT ngày 16/8/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh, sáng ngày 11/9/2023, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” đầu khóa năm học 2023-2024 cho toàn thể sinh viên K16. Tham gia tuần sinh hoạt công dân gồm có giảng viên các khoa, các phòng ban, trung tâm và gần 250 sinh viên K16 nhập học đợt 1.
Trong tuần sinh hoạt, sinh viên được cung cấp những kiến thức chuyên đề cơ bản gồm: Giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên phù hợp ngành đào tạo và gắn với trách nhiệm của sinh viên trong giai đoạn hiện nay; Hướng dẫn sinh viên phương pháp học đại học hiệu quả.
- Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
- Phổ biến, giáo dục pháp luật: Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013; Luật GD 2019, Luật GDĐH 2018, Luật An ninh mạng, Luật hình sự 2015, Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, Luật Phòng chống ma túy 2021, Luật Phòng chống tham nhũng; Phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng cho sinh viên theo Chỉ thị 10/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống tham nhũng; tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy; giáo dục pháp luật ATGT...
- Phổ biến các văn bản hướng dẫn về quản lý và công tác sinh viên, hướng dẫn cách giải quyết các thủ tục hành chính 01 cửa sinh viên; Giới thiệu và hướng dẫn xét các loại học bổng, xét rèn luyện và khen thưởng sinh viên;  Hướng dẫn sinh viên thực hiện khai báo ngoại trú và thực hiện các thủ tục vay vốn, miễn giảm học phí; Một số nội dung công tác sinh viên trọng tâm của Nhà trường trong năm học 2023-2024.
- Giới thiệu nội dung quy chế đào tạo, chương trình đào tạo của Trường; Hướng dẫn cho sinh viên trong việc thực hiện quy chế đào tạo; đăng ký môn học, học lại, tính điểm tích lũy, điều kiện xét tốt nghiệp, thực hiện chuẩn đầu ra. NCKH...
- Hướng dẫn thực hiện Quy định về Ký túc xá; Giờ giấc, nề nếp, sinh hoạt, các hoạt động tại ký túc xá và công tác an ninh trường học; Hướng dẫn thực hiện các quy định, quy trình trong việc đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh của Chính phủ, địa phương và nhà trường; Công tác y tế trường học: Khám sức khỏe đầu năm, tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm y tế tự nguyện và chăm sóc sức khỏe cá nhân...
- Báo cáo tình hình an ninh chính trị và công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật trong sinh viên…
Ngoài ra, trong tuần sinh hoạt công dân Khoa Chính trị - Luật do TS. Phạm Huy Thông đã quán triệt những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu; kết quả Hội nghị lần thứ bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; Quán triệt những nội dung cơ bản trong các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên (Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị); Giáo dục chính trị tư tưởng theo Kế hoạch số 144/KH-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh; Kế hoạch số 28 ngày 06/4/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh; Quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa, nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2023 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường; giáo dục sinh viên rèn luyện bản lĩnh chính trị, kiên định lý tưởng cách mạng, ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội.


Thông qua “Tuần sinh hoạt công dân- sinh viên” đầu khóa năm học 2023-2024, sinh viên được nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mình trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội; được thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Đồng thời, được các giảng viên cung cấp các quy định, quy chế của nhà trường, của ngành; được trang bị các kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, sự tự tin, để tiếp cận với thế giới việc làm, nâng cao cơ hội ứng tuyển thành công khi tìm việc.

Dưới đây là một số hình ảnh