Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Giảng viên khoa Lý luận chính trị tham gia lớp tập huấn chuyên môn đầu năm học

Tác giả: Tác giả ThS. Nguyễn Thị Hồng Ninh - Khoa Lí Luận Chính trị - Đăng ngày: .

Thực hiện công văn số 3838/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triệu tập lớp bồi dưỡng giảng viên các môn Lí luận chính trị, Trưởng khoa Lý luận chính trị và các Trưởng bộ môn của khoa đã tham gia lớp tập huấn tại Nghệ An từ ngày 5/ 8 đến ngày 11/8 năm /2013.

 

 Tại lớp tập huấn các giảng viên được cung cấp những thông tin có tính thời sự, khái quát về tình hình triển khai Luật Giáo dục Đại học; những nội dung cơ bản trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ  6 và kết luận của Hội nghị lần thứ  7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; tình hình kinh tế - xã hội sau nửa nhiệm kì Đại hội XI của Đảng; một số kết quả nghiên cứu bước đầu của Hội đồng Lý luận Trung ương sau Đại hội XI đến nay; tổng hợp ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp năm 1992.  

Đặc biệt lớp tập huấn đã có cuộc hội thảo về tình hình giảng dạy các môn Lý luận chính trị sau 5 năm thực hiện chương trình và giáo trình mới theo Quyết định số 52/ 2008/ QĐ - BGD&ĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại diễn đàn này, các giảng viên giảng dạy các môn Lý luận chính trị và những người làm công tác quản lý ở các trường Đại học và Cao đẳng có dịp trao đổi về thực tiễn tình hình dạy và học các môn Lý luận chính trị của trường mình, đồng thời tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, nêu lên những khó khăn, thuận lợi trong thực tế dạy và học môn học, phản ánh trực tiếp đến ban biên tập chương trình, giáo trình để tiếp tục sửa đổi,tái bản.

 Hội thảo đã được nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương về tình hình công tác lí luận trong thời kì mới và tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học các môn lý luận chính trị ở các trường cao đẳng, đại học. Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh việc giảng dạy các môn lí luận chính trị ở các trường cao đẳng, đại học thời gian qua đã giúp chuyển tải những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin đến sinh viên, một bộ phận lớn thanh niên ưu tú của đất nước, góp phần rất lớn vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng. Đồng chí cũng nêu rõ việc giảng dạy các môn lý luận chính trị phải đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của giáo dục Đại học, phải đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy, tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng viên, thực hiện nghiêm túc những chế độ chính sách còn nguyên giá trị đối với giảng viên lý luận chính trị nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học.

Với tinh thần tập huấn nghiêm túc và hiệu quả, sau khi kết thúc đợt tập huấn, các Trưởng bộ môn khoa Lí luận chính trị của Trường Đại học Hà Tĩnh sẽ tổ chức báo cáo nội dung chương trình tập huấn đến từng giảng viên của Khoa và nhanh chóng triển khai áp dụng vào giảng dạy các môn Lí luận chính trị trong năm học 2013 - 2014.